แค็ตตาล็อกสายพันธุ์อินดิกา ปี 2024

ก้าวเข้าสู่โลกแห่งสายพันธุ์กัญชาอินดิกา (Indica) ที่ซึ่งความผ่อนคลายและความสงบสุขเป็นศูนย์กลาง เพลิดเพลินไปกับประสบการการผ่อนคลายและเน้นร่างกายเป็นหลักด้วยรายการดอกอินดิกา ปี 2024 ของเรา

คลิกที่สายพันธุ์อินดิกา เพื่ออ่านบทรีวิวโดยละเอียดเกี่ยวกับดอกกัญชาของเรา พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้ากัญชาออนไลน์

Blue Cheese

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Big Bud

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Strawberry Banana

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Critical Mass

CBD

4.00%

Medium

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Blueberry

CBD

1.00%

Low

THC

17.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Granddaddy Purple

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Platinum Kush

CBD

1.00%

Low

THC

17.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Purple Kush

CBD

1.00%

Low

THC

23.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Afghan Kush

CBD

4.00%

Medium

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Grape Ape

CBD

1.00%

Low

THC

19.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Do Si Dos

CBD

1.00%

Low

THC

25.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Bubba Kush

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

LA Confidential

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

God’s Gift

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Biscotti

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

G-13

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Tahoe OG Kush

CBD

1.00%

Low

THC

19.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Cheese

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Sour Apple

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Animal Cookies

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Biscotti Mintz

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Mazar I Sharif

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Blue OG

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Zkittlez

CBD

1.00%

Low

THC

15.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Purple Punch

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Oreoz

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Northern Lights

CBD

1.00%

Low

THC

19.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

OG Kush

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Lava Cake

CBD

1.00%

Low

THC

17.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Cherry Pie

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Crescendo

CBD

1.00%

Low

THC

28.00%

Extremely High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

GMO Cookies

CBD

2.00%

Low

THC

25.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Banana Hammock

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Sunset Sherbet

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Jelly Breath

CBD

1.00%

Low

THC

28.00%

Extremely High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Dolato

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Forbidden Fruit

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Master Kush

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Black Diamond

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

London Pound Cake

CBD

1.00%

Low

THC

25.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Critical Kush

CBD

2.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Monster Cookies

CBD

1.00%

Low

THC

15.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Member Berry

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Truffle Butter

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Black Cherry Punch

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Platinum OG

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Glookies

CBD

1.00%

Low

THC

19.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Guava Cake

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Key Lime Pie

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Mac and Cheese

CBD

1.00%

Low

THC

25.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Wedding Pie

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Black Runtz

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Bacio Gelato

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Motorbreath

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Gruntz

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Money Maker

CBD

1.00%

Low

THC

23.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Pink Kush

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Black Jack

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

LA Kush

CBD

1.00%

Low

THC

21.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Watermelon

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Khalifa Kush

CBD

2.00%

Low

THC

29.00%

Extremely High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

White Rhino

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

24k Gold

CBD

1.00%

Low

THC

24.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Gigabud

CBD

1.00%

Low

THC

25.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Ice

CBD

1.00%

Low

THC

20.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Gorilla Breath

CBD

1.00%

Low

THC

27.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Purple Candy

CBD

1.00%

Low

THC

19.00%

High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Headband

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Pink Rozay

CBD

1.00%

Low

THC

18.00%

High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Black Cherry Gelato

CBD

1.00%

Low

THC

26.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Pink Lemonade

CBD

1.00%

Low

THC

22.00%

Very High

สรรพคุณ

Uplifting
เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

Kosher Kush

CBD

1.00%

Low

THC

23.00%

Very High

สรรพคุณ

เยี่ยมชมร้านค้า รีวิว

วิธีค้นหาสายพันธุ์อินดิกาใน Weed Review

อินดิกา (Indica) ทุกสายพันธุ์ในหน้านี้มีรายละเอียดหลัก ๆ อยู่ 2 ข้อด้วยกัน ได้แก่:

คลิกที่ปุ่ม ‘รีวิว’ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์นั้น ในบทรีวิวคุณจะได้พบกับ:

ดอกตูม Indica แต่ละดอกมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางชนิดช่วยเรื่องการนอนหลับ บางอย่างทำให้รู้สึกดีโดยการลดความวิตกกังวลและความเครียด รวมถึงขจัดความเจ็บปวด ดอกเหล่านี้ล้วนมีรสชาติและกลิ่นที่แตกต่างกันเล็กน้อย เมื่อลองใช้สายพันธุ์ Indica มากขึ้น คุณจะพบว่าสายพันธุ์ไหนที่คุณชอบมากที่สุด

ทั้งนี้ สามารถสำรวจรายชื่อสายพันธุ์กัญชาทั้งหมดของเราได้ หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกอื่นเพิ่มเติม

เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์อินดิกา (Indica)

สายพันธุ์ Indica เป็นกัญชาประเภทหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องให้ฤทธิ์ในการผ่อนคลายและสงบ เมื่อคุณใช้สายพันธุ์ Indica นี้ คุณอาจรู้สึกสบายใจและสงบมากขึ้น

สายพันธุ์เหล่านี้มักถูกเลือกจากผู้ที่ต้องการผ่อนคลาย จัดการความเครียด รวมถึงปรับปรุงการนอนหลับ ต้นอินดิกามักจะสั้นกว่าและหนากว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อย่าง Sativa อินดิกาขึ้นชื่อในเรื่องของความผ่อนคลาย มีใบกว้าง และเตี้ยกว่า

ต้นกำเนิด

ต้นกำเนิดของสายพันธุ์ Indica สืบเชื้อสายมาจากภูมิประเทศในแถบเอเชียกลางและเอเชียใต้ อาจเป็นเทือกเขาฮินดูกูชในอัฟกานิสถาน

สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงของภูมิภาคนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดคุณลักษณะที่ยืดหยุ่นของ Indica มันออกดอกเร็วและสั้น เนื่องจากขาดแสงแดดพื้นที่นี้นั่นเอง

คำว่า “Indica” ถูกนำมาใช้ในศตวรรษที่ 18 โดย Jean-Baptiste Lamarck นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศส เมื่อเขาบรรยายถึงพืชกัญชาที่ค้นพบในอินเดีย เมื่อเวลาผ่านไป ความนิยมของมันเพิ่มขึ้น และสายพันธุ์เหล่านี้แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยมีการปรับให้เข้ากับสภาพอากาศและการผสมข้ามพันธุ์ที่หลากหลาย แต่ยังคงรักษาผลการผ่อนคลายแบบเดิมไว้อยู่

ลักษณะทางกายภาพ

สายพันธุ์ Indica มักมีลักษณะเป็นพุ่มกะทัดรัด โดยทั่วไปแล้วจะมีวงจรการเจริญเติบโตที่สั้นกว่า ทำให้เหมาะสำหรับผู้ปลูกที่ต้องการได้ผลผลิตที่รวดเร็ว

ดอกอินดิกา (Indica) ถูกกฎหมายในไทยหรือไม่

ตามกฎหมายกัญชาในปัจจุบัน สายพันธุ์กัญชา Indica นั้นถูกกฎหมายทั้งที่ปลูกและซื้อในประเทศไทย

ซื้อสายพันธุ์ Indica ได้ที่ไหน

มีช่องทางมากมายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่คุณสามารถซื้อดอกตูม Indica ที่คุณชื่นชอบได้

ร้านขายกัญชาออนไลน์

เพื่อความสะดวกในการชอปปิงของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อร้านค้ากัญชาออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย ร้านค้าออนไลน์เหล่านี้ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับเฉพาะสายพันธุ์ Indica ที่ดีที่สุดเท่านั้น

ร้านค้าแต่ละแห่งที่เราไฮไลต์ในหน้านี้ได้รับการตรวจสอบแล้วอย่างครอบคลุม โดยนำเสนอภาพรวมของผู้ขายที่เชื่อถือได้

ร้านขายกัญชา

นอกจากนี้ ลองไปเยี่ยมชมร้านขายยากัญชาทางการแพทย์หรือร้านขายกัญชาในท้องถิ่นดู เนื่องจากร้านจำหน่ายกัญชามักมีดอกอินดิกาจำหน่าย คุณอาจคาดหวังคุณภาพจากร้านค้าปลีกรายใหญ่อย่าง Greenhead Clinic หรือ Taratera แต่เชื่อเถอะว่าร้านค้าในพื้นที่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กัน

ตลาดของเกษตรกรในพื้นที่อาจเป็นเหมืองทองก็ได้ ถือเป็นการให้โอกาสในการหาผู้ขายที่ขายดอก Indica ที่ปลูกในท้องถิ่นอีกด้วย

วิธีเลือกสายพันธุ์อินดิกาที่ดีที่สุด

หากคุณกำลังตามล่าดอกกัญชา Indica โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนี่เป็นครั้งแรก มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

สิ่งสำคัญที่สุดคือ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของหน่อ คุณสมบัติที่เห็นได้ชัดเจน เช่น กลิ่น ลักษณะเหมือนคริสตัลของไตรโครม และสีของดอกตูม ซึ่งบ่งบอกถึงความสดชื่นของสายพันธุ์ ใหเตั้งเป้าไปที่ดอกไม้ที่สดใสและมีชีวิตชีวา หลีกเลี่ยงสีของดอกที่ดูหมองคล้ำ มีเชื้อราขึ้น หรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ลองอ่านคู่มือคุณภาพดอกกัญชาของเรา ซึ่งเจาะลึกศิลปะแห่งการจำแนกและซื้อดอกตูมได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่ควรปฏิบัติตาม ดังนี้:

สายพันธุ์อินดิกามีประโยชน์อย่างไร

สายพันธุ์อินดิกา (Indica) มีชื่อเสียงในด้านฤทธิ์ระงับประสาทและยาระงับประสาท ซึ่งมักจะตรงกันข้ามกับฤทธิ์ที่ทำให้กระปรี้กระเปร่าและมีผลต่อสมองของสายพันธุ์ซาติวา (Sativa)

หลาย ๆ คนหันมาใช้สายพันธุ์ Indica เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่หลากหลาย ในบรรดารายงานมีข้อมูลที่พบบ่อยที่สุดคือ:

ผลข้างเคียงของกัญชาสายพันธุ์อินดิกา (Indica)

อเช่นเดียวกับสายพันธุ์กัญชาทั้งหมด Indica ก็มาพร้อมกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้:

ช่วงเวลาใดที่ควรสูบกัญชาสายพันธุ์อินดิกา (Indica)

เมื่อพิจารณาถึงฤทธิ์ระงับประสาทที่เด่นชัดของ Indica โดยทั่วไปแล้วจะนิยมสูบในช่วงเย็น มันก็สามารถสูบได้ตลอดทั้งวัน แต่ก็อาจทำให้เกิดอาการขี้เกียจและง่วงนอนได้

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรามีแนวทางในการใช้มาแนะนำ ดังนี้:

ปริมาณการใช้สายพันธุ์อินดิกา (Indica)

อาจเริ่มต้นการเดินทางด้วยดอกตูม Indica ที่บดแล้ว 0.20 – 0.25 กรัม เพื่อการสูบ เริ่มจากเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยการลาก Joint เพียงไม่กี่ครั้ง ให้เวลาเพียงพอในการรู้สึกถึงผลกระทบของสายพันธุ์ จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

การหาปริมาณที่เหมาะสมในการบริโภคนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล คุณอาจลองใช้สายพันธุ์ CBD หากคุณพบว่าผลกระทบทางจิตของ Indica ที่ได้รับมีมากเกินไป

พร้อมที่จะสำรวจโลกอันเงียบสงบของ Indica แล้วหรือยัง? ดำดิ่งและชอปปิงสายพันธุ์ Indica ออนไลน์ได้แล้ววันนี้!

บทความที่เกี่ยวข้อง

สายพันธุ์กัญชาสำหรับผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น (ADHD)
สายพันธุ์, สุขภาพจิต

สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดสำหรับรักษาโรค ADHD/ADD

สำรวจศักยภาพของกัญชาสายพันธุ์ Indica และ Sativa ในการจัดการกับโรค ADHD พร้อมทำความเข้าใจความเสี่ยงและการวิจัยหลังการใช้งาน อ่านเพิ่มเติมที่นี่
Admin รีวิว Weed
บทความเกี่ยวกับดอกกัญชาที่ฤทธิ์แรงที่สุด
สายพันธุ์, กัญชา

สายพันธุ์กัญชาที่ฤทธิ์แรงที่สุด: 7 ดอกกัญชาประสิทธิภาพที่มี THC สูง

ตรวจสอบรายชื่อดอกกัญชาที่มี THC สูงและแข็งแกร่งที่สุด ซึ่งมีระดับ THC สูงถึง 34% เหมาะสำหรับผู้ที่มีความอดทนต่อสารในกัญชาสูง
Admin รีวิว Weed
สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์
สายพันธุ์, วัฒนธรรม

สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดสำหรับความคิดสร้างสรรค์: การปลดล็อกศักยภาพของจิตใจด้วยกัญชา

Sour Diesel, Bubble Gum, Blue Dreams – ดอกกัญชาบางชนิดสามารถช่วยคุณปลดล็อกพลังแห่งความคิดและทำให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ได้ อ่านเพิ่มเติมที่นี่
Admin รีวิว Weed