การปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์: คู่มือเริ่มต้นสำหรับระบบไฮโดรโปนิกส์ สารอาหาร, วัสดุปลูก และวิธีการติดตั้ง

Admin
Written by Review Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2023-12-12
คู่มือเริ่มต้นเพื่อทำความเข้าใจระบบไฮโดรโปนิกส์ของกัญชา

Table of Contents

มนุษย์ปลูกกัญชามาเป็นเวลานานแล้ว และมีการทดลองใช้วิธีต่าง ๆ กัน ในบรรดาวิธีทั้งหมด การปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์เป็นเทคนิคใหม่ที่กำลังกลายเป็นที่ชื่นชอบของหลาย ๆ คนอย่างรวดเร็ว

การปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์รับประกันได้ถึงผลผลิตที่แข็งแรง, ให้ผลผลิตสูง และการควบคุมการเพาะปลูกได้ตั้งแต่เมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าวิธีการติดตั้งอาจเหมาะสมสำหรับผู้ปลูกกัญชามืออาชีพมากกว่า แต่วิธีนี้ก็ยังช่วยขจัดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดิน และช่วยให้การเพาะปลูกต้นกัญชาอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชไร้ดินต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจอย่างมาก นอกจากนี้ ยังต้องการการบำรุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง และเรียนรู้แนวทางลงมือปฏิบัติที่มากขึ้น

บทความนี้จะทำให้คุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ เราจะอธิบายข้อมูลพื้นฐาน, จำแนกระบบไฮโดรโปนิกส์ประเภทต่าง ๆ, วัสดุเพาะเลี้ยง, สารอาหาร และคำแนะนำเริ่มต้น

ไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร

ไฮโดรโปนิกส์ เป็นวิธีการปลูกพืชไร้ดิน แทนที่จะได้รับสารอาหารจากดิน พืชกลับดูดน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหารแทน

ในระบบไฮโดรโปนิกส์ รากพืชจะไม่ต้องการดิน เพราะว่ารากพืชสัมผัสโดยตรงกับน้ำที่มีออกซิเจน ซึ่งอุดมด้วยสารอาหารที่จำเป็น ต่อการเจริญเติบโตของพืช

รากจะสัมผัสกับสารละลายน้ำตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถดูดซับสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการได้รับจากดิน เพราะเป็นเหมือนกับการป้อนสารอาหารให้แก่พืชโดยตรง

ระบบไฮโดรโปนิกส์ของกัญชา มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องมีภาชนะที่บรรจุสารละลายธาตุอาหารที่ใช้เลี้ยงพืช จากนั้น วางต้นไม้ไว้ในถาดโดยให้ส่วนล่างสัมผัสกับส่วนผสมของสารละลาย และในบางกรณีจะเป็นจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่สะดวก

ต้นไม้จะเติบโตได้อย่างอิสระเหนือน้ำ โดยมีรากคอยดูดสารอาหารจากน้ำที่ให้เพาะปลูก นี่คือโครงสร้างการเพาะปลูก เช่น การมีฟองน้ำที่คอยกักเก็บน้ำและสารอาหารไว้ โดยไม่ต้องคอยเติมหรือเอาออก

ส่วนประกอบของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
การตั้งค่าพลังน้ำจำเป็นต้องมีส่วนประกอบหลายอย่างรวมกัน

ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่:

 • อ่างเก็บน้ำ : ใช้เก็บสารละลายธาตุอาหาร
 • ถาดปลูก : ตำแหน่งปลูกพืชเพื่อให้รากทะลุลงไปถึงสารละลายได้
 • วัสดุตั้งต้น : ใช้รองรับรากพืช เช่น ฉนวนใยหิน, เม็ดดินเผามวลเบา หรือเพอร์ไลต์
 • ปั๊มน้ำ : เพื่อหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหารจากอ่างเก็บน้ำไปยังถาดปลูก
 • ปั๊มลมและหินเพิ่มออกซิเจน: เพื่อจ่ายออกซิเจนให้กับสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพราก
 • แสงสว่าง : ให้แสงสว่างที่จำเป็นต่อการเติบโต หรือใช้ LED หรือ HID
 • อุปกรณ์จับเวลา : เพื่อกำหนดระยะเวลาให้แสงสว่างและน้ำอย่างอัตโนมัติ และเพื่อให้มั่นใจว่าระบบหมุนเวียนอย่างสม่ำเสมอ

หากต้องการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ คุณควรทำตามหลักการพื้นฐานการปลูกกัญชาในบ้านด้วย

ข้อดีของการปลูกพืชไร้ดิน

ผู้ปลูกกัญชาในร่มจำนวนมากชื่นชอบระบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากมีประโยชน์ในแง่ของสุขภาพพืชและผลผลิตโดยรวม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญบางประการของวิธีดังกล่าว:

 • อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น: กัญชาเติบโตในระบบไฮโดรโปนิกส์เร็วกว่าดิน ประมาณ 30-50%
 • ผลผลิตคุณภาพสูงขึ้น: อัตราการเติบโตที่รวดเร็วและสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม มักจะให้ผลผลิตคุณภาพสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
 • ใช้น้ำน้อยกว่า: ระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้น้ำน้อยกว่าการเพาะปลูกแบบใช้ดิน เนื่องจากระบบจะหมุนเวียนน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหาร
 • ใช้พื้นที่น้อยกว่า: คุณสามารถปลูกพืชได้มากขึ้นในพื้นที่ขนาดเล็ก
 • กำจัดโรคที่มาจากดิน: การไม่ใช้ดิน ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดินได้ เช่น แมลง เชื้อรา และโรคต่าง ๆ
 • ควบคุมสารอาหารได้ดีขึ้น: ไฮโดรโปนิกส์ช่วยให้สามารถควบคุมสารอาหารที่พืชกัญชาควรได้รับได้อย่างแม่นยำ
 • ปลูกได้ตลอดทั้งปี: การปลูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ดังนั้น คุณสามารถปลูกกัญชาได้ตลอดทั้งปี

ข้อดีเหล่านี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ อย่างไรก็ตาม ระบบเหล่านี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบด้วย

ข้อเสียของไฮโดรโปนิกส์

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกรายใหม่ ก็คือ ระบบไฮโดรโปนิกส์มีข้อเสียน้อยกว่าดิน และต่อไปนี้เป็นข้อเสียเปรียบหลัก ๆ ของการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์:

 • หมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ในระบบไฮโดรโปนิกส์ การเติบโตของกัญชาขึ้นอยู่กับการให้สารอาหารและน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและ แม่นยำ คุณจะต้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • มีความรู้ทางเทคนิค: การใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ให้ประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชและระดับ pH
 • มีโอกาสที่ระบบจะล้มเหลว: ระบบไฮโดรโปนิกส์มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวได้ เช่น ปั๊มพังหรือมีปัญหาไฟฟ้า และจำเป็นต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • อาจมีราคาแพง: การติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์อาจต้องใช้เงินจำนวนมาก โดยเฉพาะแปลงปลูกขนาดใหญ่
 • ใช้ไฟฟ้ามาก: ระบบไฮโดรโปนิกส์อาศัยไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก การที่ไฟฟ้าดับ มีผลต่อไฟส่องสว่าง, ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์จับเวลา ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบ ทางที่ดีจึงควรมีระบบสำรองไฟฟ้าเผื่อไว้ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา

ประเภทของระบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์

ในโลกของการเพาะปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ จะมีระบบหลักอยู่ 2 ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบน้ำไหล (Active Hydroponics) และระบบน้ำนิ่ง (Passive Hydroponics)

ระบบไฮโดรโปนิกส์แต่ละระบบ ใช้วิธีการเฉพาะในการบำรุงพืช โดยมีข้อดีที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตกัญชาให้คุณได้

ไฮโดรโปนิกส์ แบบน้ำไหล (Active Hydroponics)

ไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำไหล หรือ Active Hydroponics ทำงานโดยการสูบสารละลายน้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหารไปยังรากพืชกัญชาโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าการบำรุงเหมาะสมและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่แข็งแรง

ไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำไหลต้องใช้อุปกรณ์ เช่น หินเพิ่มออกซิเจน, ปั๊มน้ำ, ถังเก็บน้ำ, ท่อน้ำและถาดปลูก

ระบบดังกล่าวให้ประโยชน์ ดังนี้:

 • ง่ายต่อการควบคุม
 • ประหยัดน้ำ
 • อุดมไปด้วยออกซิเจน

แต่ข้อเสียเปรียบ คือ การใช้ไฟเป็นจำนวนมาก และมีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

ระบบน้ำลึก (DWC)

การปลูกด้วยระบบน้ำลึก หรือ Deep water culture (DWC) เป็นระบบไฮโดรโปนิกส์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยที่รากของพืชจะลอยอยู่ในน้ำที่มีสารอาหารและออกซิเจนสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มปลุก เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย ๆ

อินโฟกราฟิกของระบบไฮโดรโปนิกส์ที่เพาะเลี้ยงในระบบน้ำลึก
การเพาะเลี้ยงในระบบน้ำลึกเป็นระบบพลังน้ำแบบแอคทีฟที่เรียบง่ายซึ่งต้องการการตั้งค่าเพียงเล็กน้อย

ด้วยวิธีนี้ อากาศจะถูกส่งผ่านหินเพิ่มออกซิเจน หรือตัวกระจายอากาศ และปลูกกัญชาไว้ในถ้วยปลูก

ระบบน้ำตื้น (NFT)

การปลูกด้วยระบบน้ำตื้น (NFT) เป็นวิธีปลูกไฮโดรโปนิกส์โดยสารอาหารจะไหลผ่านรากของพืชกัญชาเป็นฟิล์มบาง ๆ อย่างต่อเนื่อง

อินโฟกราฟิกของระบบไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำตื้น NFT
แผนภาพอย่างง่ายของการตั้งค่าสารอาหารระบบน้ำตื้น (NFT)

ส่งไปยังรากอย่างต่อเนื่อง จากนั้น สารละลายจะหยดลงถังหลัก โดยที่หินเพิ่มออกซิเจนจะช่วยเติมอากาศให้กับส่วนผสม ในขณะที่ปั๊มน้ำจะลำเลียงส่วนผสมลงในถาด

วิธีการนี้อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้เริ่มเพาะปลูก เนื่องจากคุณต้องควบคุมระดับสารอาหารและ pH ให้ดี เนื่องจากเป็นระบบที่มีการไหลเวียนวนไปอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องตรวจสอบค่า pH และความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่ไหลออกเป็นประจำ เนื่องจากอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ระบบนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ปลูกเชิงพาณิชย์ หรือวางแผนที่จะปลูกพืชหลาย ๆ ชนิด

ระบบน้ำขึ้นน้ำลง (Ebb and Flow)

ระบบน้ำขึ้นน้ำลง หรือ ระบบน้ำท่วมและระบายน้ำ เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดระบบน้ำท่วม และทำให้สารอาหารระบายกลับเข้าไปในอ่างเก็บน้ำ

อินโฟกราฟิกของระบบไฮโดรโปนิกส์ ในระบบน้ำขึ้นน้ำลง (Ebb and Flow)
การติดตั้งระบบน้ำขึ้นน้ำลง (Ebb and flow)

รากจะไม่จมอยู่ในสารละลายตลอดเวลา ในทางกลับกัน ถาดปลูกจะเต็มไปด้วยออกซิเจนและน้ำที่อุดมด้วยสารอาหารชั่วครู่หนึ่ง แล้วจึงระบาย กลับเข้าไปในถังหลัก โดยจะเกิดกระบวนการนี้ซ้ำไปซ้ำมา

วิธีนี้อาจซับซ้อนสำหรับมือใหม่ เพราะต้องอาศัยเวลาที่แม่นยำ และคุณต้องแน่ใจว่ารากพืชของคุณไม่เปียกน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้รากเน่าเปื่อย

 ระบบน้ำหยด (Drip system)

ระบบน้ำหยด หรือ Drip system จะส่งสารอาหารโดยตรงไปยังรากพืชผ่านท่อ เหมือนกับการให้น้ำแบบหยดแบบดั้งเดิม

สารละลายอาหารจะถูกป้อนโดยตรงไปยังโคนต้นไม้ผ่านทางท่อ แทนการ ‘sharing’ โดยท่อเหล่านี้สามารถควบคุมเพื่อปรับอัตราการไหลแยกกันในแต่ละถาดได้  สารละลายส่วนเกินจะหยดลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไปได้

แผนภาพของระบบน้ำหยด (Drip system)
ระบบน้ำหยด ช่วยให้สามารถปรับการจ่ายน้ำให้กับพืชแต่ละตำแหน่งได้อย่างละเอียด

หากคุณมีพื้นที่ คุณสามารถวางต้นไม้ไว้ในถังเดี่ยว ๆ แทนที่จะวางในถาดทั่วไปได้ (หรือเรียกว่า Dutch Bucket)

ระบบเหล่านี้แตกต่างจากวิธีการอื่น ๆ ตรงที่พืชทุกชนิดจะดูดซับสารอาหารจากถังรวม

ดังนั้น ต้องมีการตรวจสอบอัตราการส่งสารอาหารอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับสารอาหารมากเกินไป และหากคุณใช้วิธีนี้ คุณจะ ต้องปรับอัตราหยดให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละต้นอยู่เสมอ

ระบบรากแขวนในอากาศ (Aeroponics)

ระบบรากแขวนในอากาศ (Aeroponics) เป็นวิธีการปลูกพืชไร้ดินที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยให้รากพืชแขวนอยู่ในอากาศ แล้วจ่ายสารละลายธาตุอาหารให้แก่พืชโดยวิธีฉีดพ่นสารละลายเป็นฝอย แทนที่จะจุ่มลงในส่วนผสม

แผนภาพง่าย ๆ ของการติดตั้งระบบรากแขวนในอากาศ (Aeroponics)
เทคโนโลยีแอโรโปนิกส์ที่มีประสิทธิภาพต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญ

ระบบรากแขวนในอากาศ จะช่วยให้พืชได้รับออกซิเจนตามธรรมชาติอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เติบโตได้ในพื้นที่ขนาดเล็กได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่รากจะแห้ง นอกจากนี้ ยังต้องการความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและมีประสบการณ์สูง เพื่อให้ทุกอย่างออกมาถูกต้อง

ไฮโดรโปนิกส์ แบบน้ำนิ่ง (Passive Hydroponics)

ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่ง หรือ Passive Hydroponics อาศัยคุณสมบัติตามธรรมชาติของน้ำ และการลำเลียงสารอาหารไปยังพืช  ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ปลูกที่ต้องการความเรียบง่าย, คุ้มค่า และบำรุงรักษาต่ำ

วิธีนี้ไม่ต้องใช้ปั๊มลม, ไฟฟ้า หรือปั๊มน้ำ แม้แต่ชิ้นเดียว

ระบบไส้ตะเกียง (Wick system)

ระบบ Wick เป็นวิธีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกไฮโดรโปนิกส์มือใหม่อย่างแท้จริง

ในระบบนี้ พืชจะถูกวางไว้เหนือสารละลายอาหาร โดยให้รากจุ่มอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่มีส่วนผสมของสารอาหาร  ด้วยการลักษณะนี้จะทำให้รากจะดูดซับสารอาหารผ่านทางไส้ตะเกียง

อินโฟกราฟิกของไฮโดรโปนิกส์ ระบบไส้ตะเกียง (Wick system)
การติดตั้งระบบไส้ตะเกียง (Wick system)

ในระบบนี้ พืชจะถูกวางไว้เหนือสารละลายอาหาร โดยให้รากจุ่มอยู่ในอ่างเก็บน้ำที่มีส่วนผสมของสารอาหาร  ด้วยการลักษณะนี้จะทำให้รากจะดูดซับสารอาหารผ่านทางไส้ตะเกียง

ระบบน้ำนิ่ง (Kratky method)

เพราะความเรียบง่ายของวิธีการติดตั้งระบบน้ำนิ่ง (Kratky) จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งระบบไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งคล้ายกับระบบ Wick

พืชจะใช้รากดูดสารอาหารโดยตรง และช่องว่างระหว่างอ่างเก็บน้ำกับสารอาหาร  จะทำให้พืชได้รับอากาศอย่างเพียงพอ

อินโฟกราฟิกของระบบน้ำนิ่ง (Kratky)
วิธีการ Kratky นั้นง่ายและเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

ทั้งนี้ มีสิ่งที่ควรพิจารณา 2 ประการ ได้แก่ การรักษาช่องว่างระหว่างพืชกับน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันรากเน่า และการตรวจสอบระดับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับเติมน้ำตามความจำเป็น

สารอาหารไฮโดรโปนิกส์

พืชกัญชาต้องการสารอาหารที่สมดุลเพื่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ หากไม่มีสิ่งเหล่านี้อาจสังเกตได้ถึงอาการขาดสารอาหาร

สารอาหารที่จำเป็นประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก เช่น ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า NPK และธาตุอาหารรอง เช่น แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) เหล็ก (Fe) ,ซัลเฟอร์(S) และอื่น ๆ อีกมากมาย

สารอาหารผสมของไฮโดรโปนิกส์ มักมีจำหน่ายในรูปแบบของเหลวหรือผงเข้มข้น ซึ่งคุณสามารถละลายน้ำและใช้ได้เลย

หรือคุณสามารถทำเองจากวัสดุอินทรีย์และเศษอาหารในครัว เช่น เปลือกไข่, กระดูกป่น, เกลือ Epsom, ปลาป่น, เปลือกกล้วย, มูลไส้เดือน เป็นต้น

pH ระดับใดที่เหมาะสำหรับการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

ในการเจริญเติบโตของกัญชา ระดับ pH บ่งบอกถึงความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารของพืชได้

การรักษาค่า pH ที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร้ดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของต้นกัญชา

เมื่อปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ ควรรักษา pH ในช่วงที่เป็นกรดเล็กน้อยที่ 5.5-6.5

ส่วนพืชที่ปลูกในดินจะชอบช่วง pH ที่สูงกว่าเล็กน้อยที่ 5.8-6.8 เนื่องจากดินเป็นบัฟเฟอร์ที่สามารถปรับระดับ pH และทำให้เป็นกลางได้ตามธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น

ระดับ ppm ในการปลูกกัญชาไฮโดรโปนิกส์ คืออะไร

PPM หรือ Part Per Million เป็นมาตรวัดหลักในการปลูกพืชไร้ดิน บ่งบอกถึงความเข้มข้นของแร่ธาตุและสารอาหารในน้ำที่ใช้ปลูกพืช ยิ่ง PPM สูงขึ้น หมายถึง การมีสารอาหารในสารละลายมากขึ้น ในขณะที่ PPM ที่ต่ำกว่าหมายถึง สารอาหารที่น้อยกว่า ตัวอย่างเช่น ในช่วงระยะออกดอก ต้นกัญชาต้องการสารอาหารมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี PPM ที่สูงขึ้น

 • สำหรับการเพาะกล้าหรือการโคลน ค่า PPM ควรอยู่ที่ประมาณ 500-600 PPM และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 850 PPM ในระหว่างการเจริญเติบโตของพืชระยะกลางและปลาย
 • ในช่วงออกดอก PPM ที่เหมาะสมจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000-1100 PPM

คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ PPM ของสารละลายเป็นประจำ โดยปรับระดับสารอาหารตามความจำเป็น PPM ที่ต่ำ หมายถึง จำเป็นต้องเพิ่มสารอาหารให้มากขึ้น ในขณะที่ PPM ที่สูงจะต้องเจือจางด้วยน้ำ คุณสามารถตรวจสอบระดับ PPM ของสารละลายธาตุอาหารได้ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล ที่ออกแบบมาเพื่อวัดความเข้มข้นของสารอาหารในสารละลาย

วัสดุปลูกสำหรับไฮโดรโปนิกส์

ในการปลูกพืชไร้ดิน มีวัสดุปลูกหลายชนิดหรือที่เรียกว่า สารตั้งต้น ซึ่งมีระดับความยากและข้อกำหนดต่างกัน

ดินเผามวลเบา (Clay pebbles)

ดินเผามวลเบา (Clay pebbles) มักใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ และเป็นวัสดุที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกในน้ำ เพราะมีการเติมอากาศและการระบายน้ำที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการสร้างรากให้แข็งแรง อีกทั้ง ดินเผามวลเบา จะไม่เปลี่ยนแปลงค่า pH ของสารละลายธาตุอาหาร

การปลูกกัญชาใน Clay pebbles ค่อนข้างง่าย ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ปลูกที่มีประสบการณ์

Clay pebbles สามารถนำมาใช้ซ้ำได้, ทำความสะอาดง่าย, ขนย้ายง่าย และ ลดความเสี่ยงที่รากจะเสียหายได้

เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการใช้ Clay pebbles คือ การแช่น้ำล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันได้รับน้ำเพียงพอ และป้องกันไม่ให้ลอยน้ำเมื่อนำมาใช้กับระบบไฮโดรโปนิกส์

ขุยมะพร้าว (Coco coir)

ขุยมะพร้าว (Coco Coir) ที่ได้มาจากเปลือกมะพร้าวได้รับความนิยมมากสำหรับการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากให้ความรู้สึกเหมือนพีทมอส (Peat Moss) และกักเก็บน้ำได้ดีเยี่ยม ให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความชื้นและการเติมอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีค่า pH เป็นกลาง

อย่างไรก็ตาม เราแนะนำให้ล้างขุยมะพร้าวด้วยเกลือ เพื่อขจัดสิ่งตกค้างจากการผลิตออกก่อนใช้งาน และเมื่อผ่านไปสักระยะ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบด้วย เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของรากได้

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite)

เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) มีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้สูง ทำให้เป็นวัสดุที่ดีเยี่ยมสำหรับระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ถือเป็นวัสดุที่มีความยากปานกลาง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะบดราก และทำให้การเจริญเติบโตของพืชช้าลง

การผสม Perlite กับ Vermiculite นับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ว่า Vermiculite ยังคงเบาและมีอากาศถ่ายเท ซึ่งช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่ต้นกัญชาได้

เพอร์ไลท์ (Perlite)

เพอร์ไลท์ (Perlite) เป็นหินภูเขาไฟที่มีรูพรุน และได้รับความนิยมในการเพาะปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ เพราะช่วยเติมอากาศได้อย่างดีเยี่ยม และลดความเสี่ยงจากการรับน้ำมากเกินไป และลดความเสี่ยงต่อการรากเน่า Perlite เหมาะสำหรับมือใหม่ น้ำหนักเบา และไม่จัดการง่ายกว่า Vermiculite

อย่างไรก็ตาม ฝุ่น Perlite อาจทำให้สารละลายขุ่นและอุดตันระบบได้ จึงแนะนำให้ล้างให้สะอาดก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้

ฉนวนใยหิน (Rockwool)

ฉนวนใยหิน (Rockwool) ซึ่งเป็นวัสดุเส้นใยที่ทำจากหิน เป็นวัสดุที่เหมาะสมสำหรับการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากการกักเก็บน้ำและการเติมอากาสดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ถือเป็นเรื่องท้าทายสำหรับมือใหม่ เนื่องจากมีค่า pH สูง ซึ่งต้องมีการปรับล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการกักเก็บสารอาหาร

Rockwool หาซื้อได้ยากกว่า Vermiculite หรือ Perlite ซึ่งมักพบตาม ร้านค้าเฉพาะหรือช่องทางออนไลน์ ก่อนที่จะนำไปปลูก จำเป็นต้องแช่ใยหินในสารละลายที่มีความเป็นกรดอ่อน ๆ เพื่อปรับ pH ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต

สายพันธุ์กัญชาที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกไฮโดรโปนิกส์

ทั้งสายพันธุ์ Sativa และ Indica สามารถเจริญเติบโตได้ในระบบน้ำ อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ Indica มักเป็นที่นิยมมากกว่า เนื่องจากมีวงจรการเจริญเติบโตที่สั้นกว่า และมีความสูงของลำต้นที่น้อยกว่า

กัญชาสายพันธุ์ Autoflowers เป็นอีกทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับไฮโดรโปนิกส์ เพราะมันให้ดอกมากและเติบโตง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่ สายพันธุ์ Autoflowers มีวงจรชีวิตสั้น ทำให้สามารถหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็ว และเก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง

ลองพิจารณาสายพันธุ์อย่าง Northern Lights ที่เติบโตง่าย หรือไม่ก็ White Widow ซึ่งต้องการสารอาหารมาก ซึ่งได้รับประโยชน์จากการสัมผัสโดยตรงกับส่วนผสม

วิธีการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

เนื่องจากประเทศไทยมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้น การติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์ภายในอาคารจึงมักเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะช่วยให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ที่จำเป็นจะคล้ายกับ การเตรียมดิน เนื่องจากความต้องการขั้นพื้นฐานจะคล้ายกัน

อุปกรณ์ที่จำเป็น

 • ส่วนประกอบของระบบปลูกในร่ม : เต็นท์, เครื่องเพิ่มความชื้น, ไฟสำหรับปลูก, พัดลม ฯลฯ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า : ประกอบด้วย ปั๊มน้ำเพื่อไหลเวียนสารอาหาร และ Air stone สำหรับเติมออกซิเจน
 • ถาดปลูกหรือถังดัตช์: ใช้ยึดพืชไว้เหนือสารละลายธาตุอาหาร
 • ถ้วยปลูก: ใช้ยึดต้นไม้ และปล่อยให้รากดูดซึมสารละลายธาตุอาหารได้
 • อุปกรณ์จับเวลา: สำหรับควบคุมวงจรสารอาหาร
 • ถัง : อ่างเก็บสารละลายธาตุอาหารสำหรับพืช

เพื่อให้แน่ใจว่าระบบไฮโดรโปนิกส์ของคุณใช้งานได้ยาวนาน และทำงานได้ดี การลงทุนซื้ออุปกรณ์คุณภาพดีและกันน้ำได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ส่วนประกอบเหล่านี้จะต้องสัมผัสกับน้ำและความชื้นเป็นประจำ ดังนั้น การเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดภายในงบประมาณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

วิธีเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ควรปฏิบัติ เพื่อเริ่มต้นการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์:

 1. การตั้งเต็นท์: เริ่มต้นด้วยการกางเต็นท์ เพื่อช่วยให้มองเห็นตำแหน่งที่จะวางส่วนประกอบของระบบไฮโดรโปนิกส์  ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเข้าถึงและบำรุงรักษา
 2. ติดตั้งระบบแสงสว่างและการไหลเวียนของอากาศ: ติดไฟโดยใช้ไม้แขวนเสื้อและเริ่มปรับให้อยู่ในระดับสูงสุด ติดตั้งพัดลมเพื่อให้อากาศไหลเวียนทั่วทั้งเต็นท์ และติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอน
 3. ติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์: เมื่อเต็นท์พร้อมแล้ว ให้ติดตั้งอุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์ ทั้งแบบแอคทีฟหรือพาสซีฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบ เช่น ปั๊ม, Air stone, ถาดปลูก, ถ้วยปลูก มีการเชื่อมต่อกันอย่างเหมาะสม
 4. เตรียมสารละลายธาตุอาหาร: ผสมสารอาหารตามตารางการให้อาหารของพืช และปล่อยให้สารละลายหมุนเวียนในระบบประมาณ 30 นาที เพื่อตรวจสอบค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม
 5. ปลูกพืชตามตำแหน่งที่เตรียมไว้: วางต้นกัญชาในถ้วยปลูก และ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รากสามารถดูดซึมสารละลายธาตุอาหารได้
 6. หมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: เมื่อพืชโตขึ้น ความต้องการสารอาหารจะเปลี่ยนไป ดังนั้น ต้องคอยปรับสารละลายธาตุอาหารให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโต และควรตรวจสอบระดับสารละลายอยู่เสมอ

การปลูกในช่วงแรก ๆ ล้วนแต่ท้าทาย แต่เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น คุณจะตระหนักได้ถึงลักษณะเฉพาะของการปลูกพืชไร้ดินที่มากขึ้นเรื่อย ๆ

เคล็ดลับความสำเร็จในการปลูกกัญชาแบบไฮโดรโปนิกส์

แม้ว่าการปลูกกัญชาด้วยไฮโดรโปนิกส์ในตอนแรกอาจดูซับซ้อนและน่ากลัว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป นี่คือเคล็ดลับ 6 ประการที่จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย:

 • ตรวจสอบอุณหภูมิ: อุณหภูมิของพื้นที่ปลูกและสารละลายธาตุอาหาร อาจส่งผลต่อการเติบโตได้อย่างมาก พืชส่วนใหญ่ชอบอุณหภูมิของสารละลายธาตุอาหารระหว่าง 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส
 • ตรวจสอบให้ปริมาณออกซิเจนอย่างเหมาะสม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหินเพิ่มออกซิเจนหรือตัวกระจายอากาศ ยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายออกซิเจนให้กับรากอย่างเพียงพอ เพราะหากรากขาดออกซิเจนอาจทำให้เกิดโรคได้
 • พลังงานสำรอง: พิจารณาแหล่งพลังงานสำรอง เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพราะแม้ไฟจะดับในช่วงเวลาสั้น ๆ  ก็ส่งผลต่อการไหลเวียนออกซิเจนหรือสารอาหารได้
 • ทำความเข้าใจกับพืช: พืชแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกัน ต้นไม้บางชนิดต้องการแสงสว่างมาก บางชนิดต้องการแสงน้อย บางชนิดต้องการสารอาหารมากขึ้น แต่บางชนิดต้องการสารอาหารน้อยลง การศึกษาความต้องการเฉพาะของพืช สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้
 • ใช้น้ำที่มีคุณภาพ: การใช้น้ำกรองหรือน้ำบริสุทธิ์ย่อมดีกว่า แม้ว่าคุณจะสามารถใช้น้ำประปาในระบบไฮโดรโปนิกส์ได้ แต่การหลีกเลี่ยงสารเคมีหรือแร่ธาตุที่ไม่พึงประสงค์ย่อมดีกว่า
 • จัดการศัตรูพืช: แม้แต่ในระบบไฮโดรโปนิกส์ก็ยังอาจมีศัตรูพืช ดังนั้น ควรตรวจสอบพืชของคุณเป็นประจำ และแก้ไขทันที
 • จัดการศัตรูพืช: แม้แต่ในระบบไฮโดรโปนิกส์ก็ยังอาจมีศัตรูพืช ดังนั้น ควรตรวจสอบพืชของคุณเป็นประจำ และแก้ไขทันที
 • อดทน: พืชจะเติบโตตามเวลาของมัน และอาจเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะรอไม่ไหว จนเผลอให้น้ำหรือให้อาหารมากเกินไป ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหา เช่น รากเน่าได้ ดังนั้น ความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

อดทน: พืชจะเติบโตตามเวลาของมัน และอาจเป็นเรื่องง่ายที่คุณจะรอไม่ไหว จนเผลอให้น้ำหรือให้อาหารมากเกินไป ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหา เช่น รากเน่าได้ ดังนั้น ความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บทสรุป

แม้ว่าการติดตั้งระบบไฮโดรโปนิกส์จะดูยากในช่วงแรก แต่ก็สามารถทำได้ทั้งในผู้เริ่มเพาะปลูกและผู้ปลูกที่มีประสบการณ์

ทั้งนี้ ในช่วงแรกต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์ เช่น ถาดปลูก, ถ้วยปลูก, ท่อ, ปั๊ม และภาชนะบรรจุ รวมถึงค่าไฟฟ้าด้วยเช่นกัน แม้ว่าจะต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่สูงในระบบไฮโดรโปนิกส์แบบแอคทีฟ แต่ผู้เริ่มต้นสามารถเริ่มต้นได้ด้วยระบบพาสซีฟ เช่น ระบบ Wick หรือ Kratky จะง่ายกว่า

แม้ว่าวิธีอื่น ๆ อาจได้ผลดีกว่าวิธีที่คุณใช้  แต่การตั้งค่าพื้นฐานก็เพียงพอแล้วสำหรับการปลูกกัญชาที่น่าทึ่งนี้