วิธีปลูกกัญชา: คู่มือสำหรับมือใหม่ที่เริ่มปลูกกัญชา

Admin
Written by Review Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2023-11-06
คู่มือเริ่มต้นสำหรับการปลูกกัญชา

Table of Contents

การปลูกกัญชาที่บ้านเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ และจำเป็นต้องใช้เวลาวันละเล็กวันละน้อย พร้อมความทุ่มเทในการปลูก

การพยายามและเรียนรู้ทุกสิ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับมือใหม่ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้เริ่มทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับพื้นฐานการปลูกกัญชาก่อนน่าจะดีกว่าการเริ่มด้วยการเจาะลึกในครั้งแรก

คู่มือเบื้องต้นจาก Weed Review จะสอนทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อปลูกดอกกัญชาทางการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จ ในคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการปลูกกัญชานี้ เราจะมุ่งเน้นที่ประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เช่น:

 • ประเภทของสายพันธุ์และเมล็ด
 • ข้อกำหนดทางเทคนิค ได้แก่ ดิน สารอาหาร และแสงสว่าง
 • การปลูกกัญชาแบบระบบปิด (Indoor) vs การปลูกกัญชาแบบระบบเปิด (Outdoor)
 • ระยะการเจริญเติบโต

เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว เชื่อได้เลยว่าคุณจะสามารถปลูกดอกกัญชาได้เองที่บ้าน

เรียนรู้เกี่ยวกับพืชกัญชา

เป้าหมายหลักของการปลูกกัญชาคือ การเก็บเกี่ยวดอกกัญชาที่ผลิตได้ ดอกตูมเหล่านี้คือ สิ่งที่ผู้คนจะบริโภค ไม่ว่าจะโดยการสูบหรือทำให้เป็นส่วนผสมในอาหาร รวมถึงทำเป็นสารสกัดเข้มข้น

เพื่อการผลิตดอกกัญชาที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีแนวคิดหลายอย่างที่ควรรู้

กัญชาเพศผู้และเพศเมีย สำคัญอย่างไร

กัญชามีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย มีลักษณะแตกต่างกัน กฎการปลูกโดยทั่วไปคือ จำเป็นต้องมีต้นตัวเมียในสวนเสมอ เนื่องจากพวกมันให้ดอกที่มีเกสรตัวเมีย

รูปภาพแสดงต้นกัญชาเพศผู้และเพศเมีย เพื่อการระบุเพศได้อย่างถูกต้อง
การระบุเพศของต้นกัญชา สามารถทำได้ตั้งแต่ระยะแรกของการเจริญเติบโต

ต้นตัวผู้จะผลิตละอองเรณูที่ทำให้ดอกตัวเมียงอก แต่จะได้เมล็ดแทนดอก แม้ว่าจะเป็นเรื่องดีหากคุณเป็นผู้เพาะพันธุ์กัญชา แต่ก็ไม่ได้ให้ดอกกัญชาคุณภาพดี

การระบุและกำจัดต้นกัญชาตัวผู้ออกจากสวนทันทีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรการเจริญเติบโต โดยปกติแล้วจะทำในช่วงที่พืชเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์

การระบุเพศกัญชา

คุณสามารถระบุเพศของกัญชาได้ภายใน 3-6 สัปดาห์หลังจากเมล็ดงอก ต้นกัญชาตัวผู้จะเจริญเติบโตและพัฒนาไปสู่ช่วงก่อนออกดอก 2-3 สัปดาห์ ก่อนตัวเมีย

ต้นตัวผู้จะโตเต็มที่ก่อนตัวเมีย 2 สัปดาห์ จุดสำคัญคือ ต้องดูที่โคนของแต่ละกิ่งที่ติดกับก้าน ซึ่งเรียกว่า “โหนด (nodes)” เป็นจุดที่มีการแตกกิ่งออกมา คุณจะรู้ว่ามันเป็นตัวผู้โดยกระจุกสีเขียวแน่นที่เติบโตในแต่ละโหนด เป็นถุงเกสรดอกไม้ที่จะพร้อมเปิดในเวลาไม่นาน

ต้นเพศเมียจะไม่มีการเจริญเติบโตของกระจุกสีเขียวแบบนี้ให้เห็น แต่จะมีขนเล็ก ๆ สีขาวงอกออกมาจากแต่ละข้างของโหนดแทน

Indica, Sativa, Hybrids เลือกสายพันธุ์ไหนดี

สายพันธุ์กัญชาหลัก 3 ประเภท ได้แก่ Indica, Sativa และ Hybrid พวกมันมีข้อกำหนดในการเพาะปลูกและมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน เป็นผลให้พวกมันดูแตกต่างกันมาก

 • สายพันธุ์ Indica มีต้นกำเนิดในเทือกเขาอัฟกานิสถาน โดยมีฤดูการปลูกสั้น ชอบสภาพอากาศเย็นสบาย ต้นของ indica มีแนวโน้มที่จะเตี้ยกว่าและหนากว่าสายพันธุ์ sativa โดยมีความสูงเพียง 1-1.5 เมตร
 • สายพันธุ์ Sativa เดิมทีมาจากบริเวณที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งร้อนกว่าและมีฤดูปลูกที่ยาวนาน สายพันธุ์เหล่านี้ให้ผลผลิตมหาศาลและเติบโตได้ดีมากกลางแจ้ง โดยสามารถเติบโตได้สูงถึง 4-6 เมตร
 • สายพันธุ์กัญชา Hybrid ถูกสร้างขึ้นจากการผสมพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งกับอีกสายพันธุ์หนึ่ง ผลที่ได้มีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะเด่นจากพันธุกรรมที่โดดเด่นของทั้งสองสายพันธุ์

หากจะปลูกกัญชาแบบระบบปิด (indoor) สามารถเริ่มต้นด้วยลูกผสม Indica หรือ Indica แต่ถ้าหากมีพื้นที่เพียงพอและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ต้นกัญชา Sativa จะเหมาะกว่า นอกจากนี้ ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลผลิต ผลกระทบ และกลิ่นที่ต้องการสำหรับต้นกัญชาก็จะมีบทบาทในการตัดสินใจครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

กัญชาแบบออกดอกอัตโนมัติ (Autoflowering)

กัญชาชนิดพิเศษนี้เพาะพันธุ์มาจากสายพันธุ์ย่อยที่เรียกว่า Ruderalis และสายพันธุ์กัญชาปกติ Ruderalis พบได้ในพื้นที่ที่มีฤดูการปลูกสั้นมาก แต่มีเวลากลางวันนาน

เนื่องด้วยฤดูการเพาะปลูกที่สั้น Ruderalis จึงไม่ต้องใช้ช่วงแสงในการเริ่มออกดอก เหมือนกับกัญชาสายพันธุ์อื่น ๆ แต่จะออกดอกตามอายุทางกายภาพแทนช่วงแสง ลักษณะเฉพาะนี้ถ่ายโอนไปยังพืชที่ออกดอกอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการเติบโต

เมล็ดพันธุ์กัญชา

วิธีปลูกกัญชาที่พบบ่อยที่สุดคือ การปลูกจากเมล็ด ควรพิจารณาเลือกประเภทของเมล็ดพันธุ์กัญชาก่อนการเตรียมพื้นที่ปลูก

มีเมล็ดพันธุ์กัญชาให้เลือกหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่:

 • ปกติ: กลุ่มนี้เป็นเมล็ดพันธุ์กัญชาปกติ สามารถเป็นได้ทั้งกัญชาเพศผู้และเพศเมีย
 • กัญชาเพศเมีย: เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มีโอกาส 100% ที่จะเป็นกัญชาเพศเมียที่ช่วยผลิตดอก
 • การออกดอกอัตโนมัติ: พวกมันผลิตกัญชาที่ออกดอกอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องอาศัยช่วงแสงจนถึงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง จึงไม่ต้องกังวลกับวงจรแสงหากใช้เมล็ดที่ออกดอกอัตโนมัติ (Autoflowering) และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับช่วงเวลาการให้แสงสว่างอีกด้วย
 • สายพันธุ์: การหาซื้อสายพันธุ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ทำได้ไม่ยาก ยกเว้นว่าต้องการสายพันธุ์ที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะ เช่น ความยืดหยุ่นต่อศัตรูพืชและโรคที่สูงขึ้น การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมน้อยลง เป็นต้น

ปลูกกัญชาในร่ม (indoor) กับกลางแจ้ง (outdoor) แบบไหนดี

คำถามทั่วไปที่ผู้ปลูกกัญชามักถามคือ ควรปลูกกัญชาในบ้านหรือนอกบ้าน จะว่าไปทั้งสองแบบก็มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง เพราะสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบและสภาพแวดล้อมของผู้เพาะปลูกเอง

รูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียทั่วไปของการปลูกกัญชาในร่มและกลางแจ้ง
เหล่านี้คือปัจจัยที่ควรรู้ หากจะวางแผนปลูกกัญชาทั้งในร่มและกลางแจ้ง

แผนภูมิเปรียบเทียบนี้ เป็นการสรุปข้อดีและข้อเสียของการปลูกแบบ Indoor และ Outdoor:

ปัจจัยการปลูกแบบในร่ม (Indoor)การปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor)
การควบคุมสิ่งแวดล้อมสามารถควบคุมสภาวะต่าง ๆ  เช่น แสง อุณหภูมิ และความชื้นได้อย่างแม่นยำอาศัยสภาพตามธรรมชาติ ควบคุมได้ยาก
ความถี่ในการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งต่อปีเนื่องจากสภาวะที่ได้รับการควบคุมโดยปกติจะจำกัดการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งต่อปี
ความเป็นส่วนตัวคงความเป็นส่วนตัวได้ เนื่องจากต้นกัญชาสามารถปลูกแบบลับ ๆ ได้ยากที่จะปกปิด ดึงดูดความสนใจ
คุณภาพผลผลิตได้กัญชาคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอคุณภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพง ต้นทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้นลดต้นทุนเริ่มต้น เพราะอาศัยแสงจากธรรมชาติ
การดูแลรักษาต้องการความใส่ใจและการปรับเปลี่ยนทุกวันอาศัยการดูแลจากผู้ปลูกที่น้อยในแต่ละวัน เน้นจากธรรมชาติมากกว่า
ความสะอาดต้องทำความสะอาดและมีการระบายอากาศเป็นประจำไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดมากนัก
การใช้พลังงานการใช้พลังงาน
ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างและควบคุมอุณหภูมิ
ใช้แสงแดดธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุน
การพึ่งพาภูมิอากาศไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศกลางแจ้ง  มีสภาพแวดล้อมที่มั่นคงไวต่อสภาพอากาศ แมลงศัตรูพืช และโรคต่าง ๆ

การเพาะปลูกกัญชาในร่ม (Indoor)

ประโยชน์หลักของการปลูกกัญชาในระบบปิดหรือในร่ม (Indoor) ก็คือ สามารถควบคุมสภาพการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสร้างสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับต้นกัญชา เพื่อสร้างผลผลิตที่มากขึ้นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการติดตามศัตรูพืชและโรคอื่น ๆ ที่อาจพบได้ทั่วไปหากปลูกแบบระบบเปิดหรือกลางแจ้ง (Outdoor)

ข้อเสียคือ อุปกรณ์สำหรับการปลูกกัญชาแบบ Indoor ถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักอีกประการหนึ่งที่ผู้ปลูกจะต้องเผชิญ

รายการค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย:

 • โรงเรือนเพาะปลูก
 • หลอดไฟ LED
 • เครื่องทำความชื้นและพัดลม
 • เครื่องลดความชื้น (ถ้ามี)
 • ปลูกพืชขนาดกลาง – ไฮโดรโปนิกส์, ดิน, ดินขุยมะพร้าว ฯลฯ
 • ค่าไฟฟ้า

คู่มือโดยละเอียดของเรา ช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการปลูกกัญชาในระบบปิด (Indoor)

การเตรียมแสงในการปลูกกลางแจ้ง (Indoor)

ผู้เพาะปลูกแบบระบบเปิด (outdoor) จะไม่ต้องมานั่งคิดมากเกี่ยวกับแสงสว่างเลย เพราะแสงอาทิตย์จะช่วยจัดการในเรื่องนี้เอง อย่างไรก็ตาม ผู้ปลูกในระบบปิด (outdoor) ยังพอมีทางเลือกอยู่บ้างในเรื่องแสงสว่าง เนื่องจากแสงสว่างส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตกัญชา จะดีที่สุดคือไม่ควรตัดมุมออก

 • High-Pressure Sodium (HPS) และ Metal Halide (MH) ขึ้นชื่อในเรื่องพลังและความร้อน การผสมผสานนี้ทำให้ต้นกัญชาสามารถผลิตดอกออกมาได้เต็มศักยภาพ แต่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก
 • Light-emitting diode (LED) ได้รับการปรับปรุงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฟูลสเปกตรัมบางรุ่นจะปล่อยแสงไปทั่วสเปกตรัมที่มองเห็นได้ทั้งหมด เช่นเดียวกับที่ดวงอาทิตย์ทำ นอกจากนี้ยังใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ามาก และลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ่านบทความของเราเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าปลูกกัญชาระบบปิด (Indoor)

การควบคุมสภาพอากาศ

ผู้ปลูกกัญชาแบบ Indoor จะต้องคำนึงเกี่ยวกับวิธีการติดตามและควบคุมสภาพแวดล้อมด้วย เพื่อการเติบโตที่ดี ซึ่งเรามีแนวทางให้ดังนี้:

 • อุณหภูมิ: สำหรับสายพันธุ์กัญชาส่วนใหญ่ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ ระหว่าง 21-29°C ในระหว่างวัน และเย็นลงเล็กน้อยในเวลากลางคืน ใช้ระบบ HVAC หรือเครื่องปรับอากาศ (AC) เพื่อจำกัดและควบคุมอุณหภูมิภายในพื้นที่ปลูก
 • ความชื้น: การควบคุมระดับความชื้นเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันปัญหาเชื้อราและโรคราน้ำค้าง ใช้เครื่องทำความชื้นเพื่อเพิ่มความชื้น และเครื่องลดความชื้น เพื่อลดความชื้นตามต้องการ
 • การไหลเวียนของอากาศ: การไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ป้องกันการสะสมของอากาศนิ่ง และลดความเสี่ยงของศัตรูพืชหรือโรค ใช้พัดลมและระบบระบายอากาศเพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศที่ดีภายในพื้นที่ปลูกและป้องกันจุดความร้อนบนต้นกัญชา
 • วงจรแสงและความมืด: รักษาวงจรแสงและความมืดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเลียนแบบสภาพแสงธรรมชาติ โดยทั่วไปแล้ว ต้นกัญชาต้องการแสงสว่าง 18 ชั่วโมง ในช่วงระยะการเจริญเติบโต และ 12 ชั่วโมงในความมืดอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะออกดอก ใช้ตัวจับเวลา เพื่อทำให้ตารางแสงสว่างเป็นไปแบบอัตโนมัติ

การเพาะปลูกกัญชาระบบเปิด (Outdoor)

การเริ่มต้นปลูกสวนกัญชากลางแจ้ง (outdoor) ต้องใช้แสงแดดในการผลิตดอก การปลูกแบบนี้จะช่วยให้ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าได้มาก เนื่องจากมีแสงสว่างและการไหลเวียนของอากาศจากธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่ไม่แน่นอนนับเป็นปัจจัยในการกำหนด เนื่องจากฝนตกหนัก (หรือน้อย) อาจทำให้เกิดปัญหาได้ นอกจากนี้ แมลงและสัตว์รบกวนอื่น ๆ ยังพบเห็นได้ทั่วไปในการปลูกกลางแจ้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อกัญชาได้อย่างไม่สามารถแก้ไขได้ โดยสรุปคือ เราไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้มากนัก

ผู้ปลูกกลางแจ้งต้องพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • เลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในท้องถิ่น
 • กำหนดเวลาช่วงการเติบโตโดยคำนึงถึงฤดูกาล วางแผนช่วงเวลาในการปลูกและการเก็บเกี่ยว โดยคำนึงถึงสภาพอากาศ เมื่อมีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต
 • ใช้โครงสร้างทางกายภาพ เช่น เรือนกระจก อุโมงค์สูง (บ้านห่วง) ผ้าบังแดด หรือโครงขนาดใหญ่ เพื่อปกป้องจากสภาพอากาศจากธรรมชาติ เช่น พายุ ลม แสงแดดจัด และฝน เป็นต้น
 • คลุมดินเพื่อรักษาความชื้นและควบคุมอุณหภูมิของวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เราขอแนะนำให้อ่านคู่มือการปลูกกัญชาระบบเปิด (Outdoor) ของเรา

การเพาะปลูกระบบเปิด (Outdoor) ในประเทศไทย

สภาพแวดล้อมเขตร้อนของประเทศไทยเหมาะสำหรับการปลูกกัญชากลางแจ้ง หรือระบบเปิด (outdoor) สาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิในท้องถิ่นโดยทั่วไปจะสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส เป็นเรื่องปกติที่ประเทศไทยจะมีการเก็บเกี่ยวกัญชาได้หลายครั้งต่อปี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 1,200-4,500 มิลลิเมตรต่อปี ขณะที่กัญชาต้องการเพียง 100-150 มิลลิเมตรต่อปี หากปลูกกลางแจ้งในดินที่อุดมสมบูรณ์

สายพันธุ์ Sativa ดีที่สุดหากปลูกกลางแจ้ง เนื่องจากพวกมันชอบความร้อนและความชื้นทีสูง สายพันธุ์ Indica มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีที่สุดในสถานที่ที่เย็นกว่า แต่จะยังคงเติบโตในภูมิอากาศของประเทศไทยได้อยู่

การเพาะปลูกกัญชาที่บ้าน

ก่อนอื่น เช็คอุปกรณ์ในการเพาะปลูกให้พร้อม

สำหรับการปลูกในที่ร่มหรือระบบปิด (indoor) มีอุปกรณ์พื้นฐาน ดังนี้:

 • เต็นท์ปลูกหรือโรงเรือน
 • แสงไฟ
 • กระถาง
 • วัสดุปลูก
 • พัดลมระบายอากาศ
 • ปุ๋ย
 • ระบบการรดน้ำ

การปลูกกลางแจ้งนั้นง่ายกว่ามาก โดยมีอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น:

 • กระถาง
 • ระบบการรดน้ำ
 • ปุ๋ย

การเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานเป็นเรื่องง่าย แต่ควรแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบและปรับสภาพแวดล้อมตามที่กัญชาต้องการแล้ว

วัสดุปลูก

การเลือกวัสดุในการปลูกที่เหมาะสมเป็นพื้นฐานสำหรับการเพาะปลูกกัญชาที่ประสบความสำเร็จ มีหลายตัวเลือกที่ต้องคำนึงถึง แต่ละตัวเลือกก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน

วัสดุที่นิยมใช้ในการปลูกต้นกัญชา
วัสดุที่นิยมใช้ในการปลูกต้นกัญชา
 • ดิน: ดินเป็นวัสดุปลูกทั่วไป และเหมาะกับมือใหม่ ดินให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติสำหรับพืชกัญชา ที่มีส่วนผสมของอินทรียวัตถุ, แร่ธาตุ และจุลินทรีย์ และยังกักเก็บน้ำได้ดีด้วย
 • ดินขุยมะพร้าว: ดินขุยมะพร้าวเป็นทางเลือกยอดนิยมแทนดิน ที่ทำจากกาบมะพร้าว และมีคุณสมบัติกักเก็บน้ำและเติมอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ดินขุยมะพร้าวยังทนทานต่อศัตรูพืชและโรคต่าง ๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับมือใหม่เช่นกัน
 • ไฮโดรโปนิกส์: ระบบไฮโดรโปนิกส์ใช้น้ำที่อุดมไปด้วยสารอาหารแทนการใช้ดิน วิธีนี้ช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณสารอาหารได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้เติบโตเร็ว และให้ผลผลิตสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ต้องใช้ความรู้และอุปกรณ์ทางเทคนิคเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสารละลายน้ำ ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพพืช

การเลือกวัสดุการเพาะปลูกที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ของผู้ปลูกเอง ทรัพยากรที่มีอยู่ และระดับการควบคุมที่ต้องการ ทั้งสองตัวเลือกสามารถให้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จได้ ดังนั้นให้เลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของคุณมากที่สุดในฐานะผู้ปลูกกัญชามือใหม่

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับ pH

ระดับ pH มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเพาะปลูกกัญชา เพราะมันคือตัวที่จะบอกเราว่าดินมีสภาพเป็นกรด เป็นกลาง หรือเป็นด่าง เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารของพืชทั้งสิ้น

โดยทั่วไปดินที่เหมาะในการเพาะปลูกจะมีช่วงค่า pH อยู่ที่ 6.0 ถึง 7.0 ในขณะที่ระบบไฮโดรโพนิกต้องการ pH 5.5 ถึง 6.5 หากค่าของดินไม่ใช่ช่วงดังกล่าวนี้ อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องสารอาหาร ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตได้

ไม่ว่าคุณจะเลือกดินหรือไฮโดรโปนิกส์ การรักษาสมดุลของ pH ให้ถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกัญชาคุณภาพ ใส่ใจถึงความต้องการ pH ในวัสดุปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่ากัญชาของคุณสามารถเข้าถึงสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการค่า pH ที่เหมาะสมจะช่วยให้กัญชาเจริญเติบโต ส่งผลให้มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและให้ผลผลิตดีขึ้น

ธาตุอาหาร

พืชกัญชาต้องการอาหารที่สมดุล และเต็มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ

อินโฟกราฟิกแสดงธาตุอาหารทั่วไปที่พืชกัญชาต้องการ
ธาตุอาหารทั่วไปที่พืชกัญชาต้องการ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ว่ากัญชาต้องการสารอาหารอะไรบ้าง:

 • ธาตุอาหารหลัก: พืชกัญชาต้องการธาตุอาหารหลัก 3 ชนิดในปริมาณมาก ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และยังต้องการธาตุอาหารหลักอื่น ๆ เช่น แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)
 • ธาตุอาหารรอง: ธาตุอาหารรองเป็นธาตุสำคัญที่พืชกัญชาต้องการในปริมาณที่น้อยกว่า ได้แก่ เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โมลิบดีนัม (Mo) และโบรอน (B)
 • ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยสังเคราะห์: ปุ๋ยอินทรีย์มาจากแหล่งธรรมชาติ และให้สารอาหารที่ปลดปล่อยอย่างช้า ๆ และช่วยปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินได้ดี ได้แก่ ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยยูเรีย, กระดูกป่น, ปุ๋ยหมัก ฯลฯ ส่วนปุ๋ยสังเคราะห์เป็นปุ๋ยสูตรเคมีที่มีควบคุมอัตราส่วนของธาตุอาหารอย่างแม่นยำ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการได้รับธาตุอาหารมากเกินไป: Organic options are derived from natural sources and provide slow-release nutrients, improving soil health over time. Common examples are manure, urine, bone meal, compost, etc. Synthetic fertilizers are chemically formulated and offer precise control over nutrient ratios but require careful use to avoid nutrient burn.
 • ตารางการให้ธาตุอาหาร: การปฏิบัติตามตารางการให้อาหารถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าพืชได้รับสารอาหารที่เหมาะสมในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้ ต้นอ่อนมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากพืชดอก ดังนั้น ควรปรับอาหารให้เหมาะสม

ความต้องการสารอาหารอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัสดุปลูก และสายพันธุ์กัญชา ลองสังเกตกัญชาของคุณ เพื่อหา สัญญาณการขาดสารอาหารหรือสัญญาณการรับสารอาหารมากไป เพื่อให้แน่ใจว่าพืชได้รับสิ่งที่ต้องการอย่างถูกต้องแล้ว

ระยะการเติบโตของต้นกัญชา

เมื่อคุณเตรียมอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์พร้อมแล้ว ก็ได้เวลามาเริ่มปลูกกันเลย

ภาพแสดงวงจรการเจริญเติบโตของต้นกัญชาตั้งแต่ต้นกล้าไปจนถึงระยะออกดอก
ระยะการเจริญเติบโตของพืชกัญชา

ระยะงอก: 3-8 วัน

เริ่มต้นด้วยการใส่เมล็ดกัญชาลงในน้ำ และเก็บไว้ในที่มืดและอบอุ่น นานถึง 3 วัน เมื่อคุณเห็นรากสีขาวเล็ก ๆ งอกออกมาจากเมล็ด ก็สามารถนำไปปลูกได้

ยังมีวิธีอื่นในการทำให้เมล็ดงอก เช่น การใช้กระดาษทิชชู ดินอัดก้อนผสมปุ๋ย หรือจะเป็นวัสดุสำหรับปักชำ (ลักษณะเป็นก้อน) ก็ได้

ระยะต้นกล้า: 2-3 สัปดาห์

ในขั้นตอนนี้ กัญชาจะเริ่มแตกหน่อ และกำลังสร้างรากและใบแรก ดังนั้น ต้นกล้าควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น (60 – 80%) โดยมีอุณหภูมิระหว่าง 20 – 30°C และได้น้ำตามต้องการ สภาพภูมิอากาศนี้จะช่วยให้รากเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

แสงสว่างในอาคารควรตั้งเวลาเปิดไว้ที่ 16 ชั่วโมง และปิด 8 ชั่วโมง สาเหตุที่ทำให้การปลูกต้นกล้าล้มเหลว คือ แสงที่แรงจนเกินไป รอบแสง 16/8 จะทำให้ต้นกล้ามีโอกาสหายใจได้

ระยะเลี้ยงใบ: 4-10 สัปดาห์

ต้นกัญชาจะเริ่มพัฒนาใบขนาดใหญ่ และระบบรากที่แข็งแรง เพื่อรองรับการออกดอกในอนาคต ควรรักษาอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20 – 30° และความชื้นระหว่าง 60 -75% เพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม

ณ จุดนี้ สารอาหารมีความจำเป็นอย่างมาก การเสริมไนโตรเจนช่วยให้กัญชามีขนาดใหญ่ขึ้น โดยรอบแสงที่เหมาะสมควรเปิด 16 ชั่วโมง และปิด 8 ชั่วโมง

ระยะทำดอก: 8-11 สัปดาห์

เมื่อต้นกัญชามีขนาดที่เหมาะสม ก็ได้เวลาที่จะกระตุ้นระยะทำดอกแล้ว

เปลี่ยนวงจรแสงให้เป็น เปิด 12 ชั่วโมง และปิด 12 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงของวงจรแสงนี้ จะช่วยกระตุ้นการตอบสนองของฮอร์โมนภายในพืช ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของดอกได้ แต่หากคุณกำลังใช้เมล็ดพันธุ์ Autoflowering ก้ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนี้เลย

ระยะนี้เป็นช่วงที่ยาวนานที่สุด คุณจะต้องให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของดอก

การเก็บเกี่ยวและการทำให้แห้ง

ในตอนท้ายของการออกดอก คุณควรมีกลุ่มดอกที่เจริญเติบโตบนยอดของต้นกัญชาเพศเมีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดง ซึ่งบ่งบอกว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว

ไตรโครมบนดอกกัญชายังเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในการเก็บเกี่ยวอีกด้วย มันจะเป็นลูกโลกเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วย THC และ cannabinoids อื่น ๆ หากดูดอกกัญชาอย่างใกล้ชิดยังเห็นเป็นสีใส ๆ แสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว

เมื่อโตเต็มที่ Trichome (ไตรโคม) จะเปลี่ยนจากสีน้ำนมเป็นสีเหลืองอำพันในที่สุด เมื่อสาร Cannabinoid เริ่มสลายตัว วิธีที่ดีที่สุด คือ การเก็บเกี่ยวกัญชาเมื่อมี Trichome สีน้ำนมและสีเหลืองอำพันอย่างละ 50%

นี่คราวนี้ก็ได้เวลาตัดแต่งดอกตูมออกจากต้น แต่ต้องแน่ใจว่ามีใบและก้านไม่กี่ใบบนดอก โดยขณะเดียวกันก็รักษาไตรโครมและส่วนที่ดีอื่น ๆ เอาไว้

ระยะเวลาในการตากแห้งควรใช้เวลาประมาณ 4-7 วัน และควรรักษาความชื้นไว้โดยต่ำกว่า 40% อย่าใช้ต่ำเกินไป ไม่เช่นนั้นมันจะแห้งเร็วเกินไปและกลายเป็นฝุ่น เมื่อแห้งแล้วจึงนำไปบรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิดป้องกันอากาศเข้าถึง

การบ่มและการเก็บรักษา

การบ่มดอกกัญชา เพื่อการเก็บรักษาในระยะยาว จะช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้น, เพิ่มรสชาติ, เพิ่มกลิ่น, เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์สุดท้ายไว้ได้

การบ่มจะช่วยปกป้อง Trichome และ Cannabinoid ไม่ให้สูญสลายไป เมื่อเวลาผ่านไป Terpene และสารประกอบอื่น ๆ ยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ ทำให้กัญชามีรสชาติเข้มข้นและมีลักษณะเฉพาะตัว

การบ่มต้องใช้เวลาเก็บรักษาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่สามารถทำได้นานหลายเดือน

ใส่กัญชาแห้งลงในขวดที่ปิดสนิท เก็บไว้ในที่เย็นและมืด ต้องเปิดขวดทุกวัน เพื่อให้ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไปในขวด การทำขั้นตอนนี้ทุกวัน จะทำให้กัญชาเคยชินกับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และการเก็บกัญชาไว้ในที่มืดและเย็น จะรักษาคุณค่าให้กัญชามีความสดใหม่มากที่สุด

การปลูกกัญชาที่บ้านในประเทศไทย ถูกกฎหมายหรือไม่

สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย เนื่องจากกัญชาในประเทศไทยได้ รับการลดโทษทางอาญาในปี 2565 คุณจึงสามารถปลูกในสวนที่บ้านได้

ปัจจุบัน มีการอนุญาตให้คนไทยปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้เท่านั้น โดยต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในแอปปลูกกัญ ที่ดำเนินการโดยรัฐบาลเท่านั้น

ปัญหาการปลูกกัญชาโดยทั่วไป

แม้ว่ากัญชาจะมีความยืดหยุ่น แต่ก็มีหลายครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบไม่ใช่เพราะต้นกัญชาเอง แต่เป็นสิ่งที่ผู้ปลูกทำโดยไม่รู้ตัว

ปัญหาการปลูกกัญชาทั่วไปมักเกิดจาก:

 • การให้น้ำมากเกินไปและการอยู่จมอยู่ในน้ำ
 • ค่า pH ที่ไม่ถูกต้อง
 • ระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่ถูกต้อง
 • ธาตุอาหารที่ไม่สมดุล
 • แมลงและสัตว์รบกวนอื่น ๆ
 • ราหรือเชื้อรา
 • พันธุกรรมที่ไม่แข็งแรง

โชคดีที่กัญชามีตัวบ่งชี้ที่มองเห็นได้ เพราะมันจะบอกได้หากมีบางอย่างที่ผิดปกติ โดยใบมักจะเปลี่ยนสีและรูปร่างตั้งแต่สัญญาณแรกของปัญหา ตัวอย่างเช่น ใบม้วนงออาจหมายถึง ปัญหาเรื่องความชื้นหรือการรดน้ำ ในขณะที่ใบสีเหลืองอาจบ่งบอกถึงการขาดสารอาหาร

บทสรุป

การปลูกกัญชาที่บ้านไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ตราบใดที่มีความอดทนและเอาใจใส่ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม, ธาตุอาหาร และแสงสว่างที่ถูกต้อง เพื่อให้กัญชาเติบโตได้ดีที่สุด และเราแนะนำให้คอยสังเกต พร้อมจดบันทึกสิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอ

การปลูกครั้งแรกอาจไม่ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์แบบ แต่เมื่อฝึกฝนและมีประสบการณ์ที่มากขึ้น ย่อมประสบความสำเร็จได้ดีในอนาคตอย่างแน่นอน