การขาดสารอาหารของต้นกัญชา: แผนภูมิใบ และการแก้ไขทั่วไป

Admin
Written by Review Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2023-09-29
แผนภูมิและอาการขาดสารอาหารของกัญชา

Table of Contents

การปลูกกัญชาเป็นศิลปะที่ต้องฝึกฝนและต้องลองผิดลองถูกมากมาย ความสำเร็จอยู่ที่การเรียนรู้พื้นฐาน

พืชกัญชา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการแพทย์หรือใช้ส่วนตัว ต้องการการผสมผสานของสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้เติบโตอย่างสวยงาม ซึ่งรวมถึงอาหารที่มีประโยชน์ และแร่ธาตุ สภาพแวดล้อมที่ดี ความรักและความเอาใจใส่ที่มากมายเพียงพอ

หากความต้องการขั้นพื้นฐานของต้นกัญชาไม่ได้รับการตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิและความชื้น สิ่งที่ใช้สำหรับการเจริญเติบโต, แสงที่เหมาะสม, น้ำ, ระดับ pH หรืออาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน ต้นกัญชามีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น การขาดสารอาหาร ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดี ถ้าไม่รีบรักษา พืชกัญชาทั้งต้นอาจตายได้

ในคู่มือนี้จะเป็นการสำรวจการขาดสารอาหารต่าง ๆ ในกัญชา พร้อมกับไปดูสัญญาณที่บ่งชี้ว่าขาดสารอาหาร และสิ่งที่สามารถทำได้ เพื่อแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

การขาดสารอาหารของกัญชา คืออะไร

การขาดสารอาหารเกิดขึ้นเมื่อต้นกัญชาไม่ได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาได้

สารอาหารจำเป็นสำหรับกระบวนการที่สำคัญในพืช เช่น การสร้างอาหารผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงและการกระตุ้นเอนไซม์เพื่อสร้างดอก เมื่อพืชมีสารอาหารไม่เพียงพอ มันจะส่งสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติ ขณะที่สารอาหารที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน (การเผาผลาญสารอาหาร/การล็อกสารอาหาร)

กัญชามีความต้องการสารอาหารต่างกันทั้งในระยะแตกใบและออกดอก หากอาหารที่ได้ไม่สมดุล พืชจะออกดอกอย่างไม่สมบูรณ์นัก ทำให้ได้ผลผลิตที่ลดลง ดอกตูมมีคุณภาพต่ำ และการสัมผัสกับศัตรูพืชและเชื้อรา

ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำความเข้าใจ มี 2 สิ่งที่เราต้องรู้ ได้แก่:

ธาตุอาหารหลัก v ธาตุอาหารรอง

ธาตุอาหารหลักเป็นองค์ประกอบที่กัญชาต้องการในปริมาณมาก

ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ผู้ปลูกหลายคนเรียกสารอาหารเหล่านี้ว่า NPK และสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญ ซึ่งสามารถหาได้ในปุ๋ยมาตรฐานตามท้องตลาดทั่วไป

การปลูกกัญชายังต้องใชเแคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S) ในดินอีกด้วย

ในทางกลับกัน ธาตุอาหารรองเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นแต่ในปริมาณที่น้อยกว่า

พวกมันเปรียบเสมือนวิตามินและแร่ธาตุที่เรากินเพื่อสุขภาพ เราไม่ต้องการมันมาก แต่ถ้าเราไม่ได้รับเลย เราก็ป่วย ธาตุอาหารรอง ได้แก่ ธาตุเหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu), โบรอน (B), โมลิบดีนัม (Mo) และคลอรีน (Cl)

สารอาหารเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้

สารอาหารเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้

สารอาหารบางอย่างในต้นกัญชาสามารถเคลื่อนที่ไปมาภายในต้นได้ เมื่อเกิดการขาดแคลน เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า ‘สารอาหารเคลื่อนที่’

พวกมันจะย้ายจากใบแก่ไปยังส่วนอ่อนของพืชกัญชา จึงทำให้ต้นกัญชาสามารถเติบโตต่อไปได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดการขาดแคลนฟอสฟอรัส พืชจะ ‘ขโมย’ ฟอสฟอรัสจากใบเก่าและส่งไปยังใบอ่อน ทำให้ใบแก่ดูเริ่มเฉา

ในทางกลับกัน สารอาหารบางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งหมายความว่า พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ภายในลำต้นได้ เมื่อมีการขาดอาหาร อาการจะปรากฎที่ในส่วนที่เติบโตออกมาใหม่ก่อน เนื่องจากพืชไม่สามารถส่งสารอาหารจากสต็อกปัจจุบันได้

การระบุและแก้ไขการขาดสารอาหารของกัญชา: คู่มือภาพ

ต้นกัญชาจะบอกเราว่าพวกมันป่วยด้วยการบอกใบ้ให้เราเห็น สิ่งสำคัญคือ สีของใบ และลักษณะโดยรวมของพืช อะไรก็ตามที่ไม่ใช่สีเขียวมักหมายถึงสัญญาณที่ไม่ดี

แผนผังระบุการขาดสารอาหารทั่วไปในกัญชาสังเกตได้ที่ใบ

ใบเหลือง จุดสีน้ำตาล การเติบโตอย่างไม่เหมาะสม และใบบิด/ม้วน แสดงว่าพืชของคุณป่วย มีภาวะขาดสารอาหาร จากนั้นจึงไปหาสาเหตุว่าการขาดสารอาหารเกิดขึ้นตรงจุดไหน และการลำเลียงอาหารเป็นอย่างไร เพื่อระบุสารอาหาร

การขาดไนโตรเจน

ไนโตรเจน (N) พบได้ในดินในรูปของไนเตรตและเคลื่อนที่ได้ ซึ่งหมายความว่า สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกที่ในลำต้นของพืช ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้พวกเขาเติบโตและมีสุขภาพที่ดี ช่วยสร้างคลอโรฟิลล์, สร้างโปรตีน และแบ่งเซลล์

แผนภูมิแสดงสัญญาณทั่วไปของการขาดไนโตรเจนในพืชกัญชา

อาการ

ลักษณะใบเหลืองที่ด้านล่างของพืชเป็นสัญญาณพื้นฐานของการขาดไนโตรเจน ใบที่แก่ที่สุดและอยู่ล่างสุดจะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ก่อน

พวกมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวซีด เป็นสีเหลือง (เรียกว่า Chlorosis – คลอโรซิส) เหี่ยวเฉาและตายในที่สุด ใบไม้สีเหลืองเหล่านี้อาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล อ่อนนุ่ม และม้วนงอ พับเข้าด้านในก่อนที่จะร่วงหล่น สีเหลืองจะแผ่ไปด้านบนลำต้นทำลายใบอื่นด้วย

ใบที่แก่ที่สุดจะได้รับผลกระทบก่อน เนื่องจากพืชกำลังย้ายไนโตรเจน (N) จากจุดนั้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของส่วนที่งอกขึ้นมาใหม่

ภาพแสดงการเจริญของใบในช่วงที่ต้นกัญชาขาดธาตุไนโตรเจน

โดยทั่วไปแล้ว การขาดไนโตรเจนอาจทำให้การเจริญเติบโตช้า,ใบเล็ก,  มีลักษณะอ่อนแอ และบางลง

คุณควรระวังเรื่องการขาดไนโตรเจนในระหว่างรอบการเจริญเติบโต หรือช่วงเริ่มต้นของระยะออกดอก นี่คือเวลาที่ต้นกัญชาของคุณต้องการไนโตรเจน (N) มากที่สุด

ในระยะออกดอกช้า เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นสัญญาณเหล่านี้ เนื่องจากพืชกำลังดึงไนโตรเจน (N) ทั้งหมดออกจากใบ เพื่อสร้างดอกที่สมบูรณ์ อันที่จริง ควรใช้ไนโตรเจนมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะไนโตรเจนที่มากเกินไปจะป้องกันไม่ให้ดอกตูมก่อตัวได้อย่างถูกต้อง

วิธีการแก้ไข

 • ใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงหรือใส่อินทรียวัตถุลงในดิน
 • รักษาพืชด้วยขนไก่ป่น, อาหารปลา, แคลเซียมไนเตรต, ปัสสาวะสัตว์ และมูลสัตว์
 • ปรับระดับ pH ให้เป็น 6.0 – 6.5 เพื่อการดูดซึมไนโตรเจน (N) ที่ดีขึ้น

การขาดฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัสเป็นสารอาหารที่จำเป็นอีกชนิดหนึ่ง เป็นสารอาหารหลักอันดับสอง (N-P-K) ที่กัญชาต้องการ

ช่วยสร้างพลังงานเพื่อการสังเคราะห์แสง ส่งเสริมรากและลำต้นให้แข็งแรง ปรับปรุงการผลิตดอกและเมล็ด ป้องกันโรค และสนับสนุนการเจริญเติบโตโดยรวม

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดฟอสฟอรัสในพืชกัญชา

อาการ

ฟอสฟอรัส (P) ยังเป็นสารอาหารที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งหมายความว่า ใบล่างและใบแก่จะได้รับผลกระทบก่อนจากการขาดสารอาหารนี้ ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเข้ม (สีเขียวเข้ม สีม่วง หรือสีน้ำเงิน) และดูเป็นประกาย

ภาพแสดงความคืบหน้าของใบช่วงที่พืชกัญชาขาดฟอสฟอรัส

สัญญาณของการขาดฟอสฟอรัส (P) คือ ใบมีจุด และรอยเปื้อนสีน้ำตาล สีม่วง หรือสีทองแดง (รอยใหญ่) ใบที่ได้รับผลกระทบอาจหนาขึ้น ม้วนงอ และรู้สึกแข็ง หากปล่อยทิ้งไว้ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ลำต้นของพืชอาจมีสีแดงสดหรือสีม่วง

การขาดฟอสฟอรัสของกัญชา มักพบในระยะออกดอก เนื่องจากพวกมันต้องการฟอสฟอรัส (P) จำนวนมาก เพื่อสร้างดอกตูมและยางที่หนาแน่น

ทั้งนี้ บางสายพันธุ์จะมีลำต้นสีม่วงหรือสีแดงตามธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้น หากคุณเห็นพวกมันเติบโตมาด้วยสีเหล่านี้ตั้งแต่ต้น แปลว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น

วิธีการแก้ไข

 • ปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วงที่ถูกต้อง คือ 6.2 – 7.0 ในดิน และ 5.5 – 6.2 ในการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ เหล่านี้เป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดซึมฟอสฟอรัส
 • ตรวจสอบการตั้งค่าอุณหภูมิ เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาวะเหมาะสมที่สุดและไม่ต่ำกว่า 15°C
 • แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส เช่น ขี้ปลา, ขี้หนอน, กระดองปู, หินนิ่มฟอสเฟต และกระดูก หรือเลือดป่น

การขาดโพแทสเซียม

โพแทสเซียม (K) เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืช ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโต, การสืบพันธุ์ และคุณภาพโดยรวม มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์แสง, การผลิตพลังงาน, การควบคุมน้ำ และการดูดซึมสารอาหารทางราก

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดโพแทสเซียมในพืชกัญชา

อาการ

ปลายและขอบของใบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง คล้ายใบไหม้ โดยปกติจะเห็นจากใบล่างที่แก่กว่า แต่บางครั้งอาจเห็นได้ที่ด้านบนสุดของต้น และเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นรูปแบบการเผาไหม้นี้ปรากฏเป็นสีซีด สีขาว หรือสีซีดขาว ในที่สุดใบที่แก่กว่าจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง/ฟอกขาว โดยเริ่มจากปลายและขยับเข้าด้านใน

ภาพที่แสดงการเจริญเติบโตของใบในระหว่างการขาดโพแทสเซียมในพืชกัญชา

กรณีใบม้วนเป็นอีกสัญญาณหนึ่งของการขาดโพแทสเซียมในกัญชา ปลายใบจะม้วนงอ ขณะที่ขอบเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล แต่เส้นใบจะยังคงเป็นสีเขียว

การยืดตัวหรือมีความสูงมากเกินไปเป็นอีกอาการหนึ่ง การเจริญเติบโตของพืชช้าลง ใบเล็กลง และใบที่ใหญ่ขึ้นอาจตายได้ (เนื้อตาย)

วิธีการแก้ไข

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งหลอดไฟ เพื่อการเติบโตนั้นไม่ได้อยู่ใกล้ต้นไม้มากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดอาการไหม้และเลียนแบบอาการขาดโพแทสเซียม (K) ได้
 • ปรับระดับ pH ให้เป็น 5.5 – 6.5 ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ และ 6.0 – 7.0 ที่เหมาะสำหรับการปลูกในดิน
 • ให้อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง เช่น ชาเปลือกกล้วย, ขี้เถ้าไม้, สาหร่ายอินทรีย์ และปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต

การขาดแคลเซียม

แคลเซียม (Ca) ช่วยในการแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่ และรักษาโครงสร้างผนังเซลล์ เช่นเดียวกับที่แคลเซียมช่วยให้กระดูกและร่างกายของเราแข็งแรง แคลเซียมก็เช่นเดียวกันกับพืชกัญชา

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดแคลเซียมในพืชกัญชา

อาการ

สัญญาณการขาดแคลเซียมจะเห็นได้จากใบที่งอกใหม่หรือใบที่กำลังเติบโต เนื่องจากเป็นสารอาหารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

การม้วนงอของใบใหม่และการมีจุดสีบรอนซ์หรือสีน้ำตาลเป็นสองอาการที่พบบ่อย ใบอาจมีจุดสีน้ำตาลเล็ก ๆ และอาจมีสีเหลือง เมื่อปัญหาลุกลาม

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดธาตุแคลเซียมในต้นกัญชา

ใบอ่อนอาจมีรูปร่างและขนาดไม่สม่ำเสมอ และการเจริญเติบโตใหม่นี้จะดูไม่แข็งแรง พืชจะแสดงรูปแบบการเติบโตโดยรวมที่แคระแกรน ลำต้นและกิ่งจะอ่อนแอและเปราะง่าย

โดยทั่วไปแล้วการขาดแคลเซียม (Ca) จะเกิดขึ้นในระยะออกดอก แม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็ตาม

วิธีการแก้ไข

 • แก้ไข pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็น 6.2 – 7.0 สำหรับดิน และ 6.2 – 6.5 สำหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์และการปลูกแบบใช้ขุยมะพร้าว
 • เพิ่มอาหารเสริมที่อุดมด้วยแคลเซียม เช่น Cal-Mag (แคลเซียมและแมกนีเซียม) หรือปูนขาวโดโลไมต์ (Dolomite)

การขาดแมกนีเซียม

แมกนีเซียม (Mg) เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้พืชมีสีเขียว มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและช่วยเผาผลาญน้ำตาล รวมถึงขนส่งสารอาหาร

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดแมกนีเซียมในพืชกัญชา

อาการ

อาการของการขาดแมกนีเซียม ได้แก่ ใบแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวซีดและสีเหลืองในที่สุด เส้นของก้านใบยังคงเป็นสีเขียวเข้ม ใบจะแสดงจุดสีเหลืองระหว่างเส้นของก้านใบ (เรียกว่า interveinal chlorosis)

อาจพบจุดสีน้ำตาลบนใบด้วย และหากปล่อยไว้โดยขาดการดูแล อาการเหลืองจะลามไปยังใบอ่อนได้ การเปลี่ยนสีจะเริ่มที่ปลายใบแล้วลามไปที่ฐานของลำต้น

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดแมกนีเซียมในต้นกัญชา

เมื่อเวลาผ่านไป ใบอาจม้วนงอขึ้น เปลี่ยนเป็นกรอบ และหยาบ

วิธีการแก้ไข

 • ใช้เกลือยิปซั่มซึ่งเป็นรูปแบบของแมกนีเซียมซัลเฟต ละลายเกลือ Epsom ในน้ำและรดให้กับพืช
 • ตรวจสอบและแก้ไขค่า pH
 • เพิ่มอาหารเสริม Cal-Mag หรือปูนขาวโดโลไมต์

การขาดกำมะถัน

กำมะถันจำเป็นสำหรับการผลิตกรดอะมิโน, โปรตีน และวิตามินในกัญชา ช่วยเสริมในส่วนของโครงสร้างและการทำงานของต้นกัญชา รวมถึงช่วยในการต้านทานโรค

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดกำมะถันในพืชกัญชา

อาการ

การขาดกำมะถัน (S) ค่อนข้างหายาก แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีอาการคล้ายกับการขาดไนโตรเจน

ใบที่อยู่ส่วนกลางหรือด้านบนของต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนถึงเหลือง ในขณะที่ใบแก่จะยังคงเป็นสีเขียว เช่นเดียวกันอาจเห็นได้ในใบไม้ที่อายุน้อยกว่า เมื่อการขาดสารอาหารนี้เกิดขึ้น พืชทั้งหมดสามารถกลายเป็นสีเขียวอ่อน/เหลืองได้

สัญญาณที่แตกต่างอีกอย่างคือ ด้านล่างของใบจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมแดงหรือสีส้ม อาการขาดธาตุกำมะถันจะเริ่มที่โคนใบและลุกลามไปทางด้านหน้า

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดกำมะถันในต้นกัญชา

วิธีการแก้ไข

 • ปรับค่า pH ของดินหรือน้ำ เพื่อช่วยให้พืชกัญชาดูดซับกำมะถันได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น
 • เติมอาหารเสริมกำมะถันลงในดินหรือระบบไฮโดรโปนิกส์ของคุณ เช่น ดีเกลือฝรั่ง, ยิปซั่ม หรือปุ๋ยที่มีกำมะถันอื่น ๆ

การขาดธาตุเหล็ก

ธาตุเหล็ก (Fe) เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญสำหรับกัญชาเช่นกัน มีหน้าที่ในกระบวนการผลิตคลอโรฟิลล์ ช่วยในการผลิตพลังงานและการตรึงไนโตรเจน

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดธาตุเหล็กในพืชกัญชา

อาการ

การขาดธาตุเหล็กในพืชกัญชาจะแสดงเป็นสีเหลืองสดใสในส่วนลำต้นและใบที่งอกใหม่ (เป็นสารอาหารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้) ในขณะที่ใบแก่ยังคงเป็นสีเขียว การเปลี่ยนสีเริ่มต้นที่ฐานของใบและกระจายออกไปส่วนของขอบ

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดธาตุเหล็กในต้นกัญชา

สีที่สว่างในส่วนบนของพืชนั้นจะมีความสว่างมากจนเกือบจะเป็นสีขาว ใบสดจะมีสีเหลืองหรือขาวเนื่องจากขาดคลอโรฟิลล์

เส้นใบยังคงเป็นสีเขียวในขณะที่บริเวณรอบ ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลือง การเติบโตของลำต้นโดยรวมจะดูแคระแกรน และในกรณีที่รุนแรง ใบเหลืองอาจเกิดจุดสีน้ำตาลได้

วิธีการแก้ไข

 • ปรับค่า pH ของดินหรือสารละลายไฮโดรโปนิกส์ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการดูดซึมธาตุเหล็ก (6.0 – 6.5 สำหรับดิน, 5.5 – 6.5 สำหรับไฮโดรโปนิกส์)
 • หลีกเลี่ยงการใช้ฟอสฟอรัส (P) ที่มากเกินไป เพราะอาจทำให้ต้นกัญชาขาดธาตุเหล็ก (Fe) ได้
 • ใช้ธาตุเหล็กที่เป็นสารเคมีหรืออาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กสูง

การขาดโบรอน

โบรอนช่วยในการสร้างผนังเซลล์ที่เหมาะสมและช่วยในกระบวนการเผาผลาญโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์การเจริญเติบโตของใบใหม่ การงอกของละอองเรณู ตลอดจนการพัฒนาผลไม้และเมล็ด

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการโบรอนพืชกัญชา

อาการ

การขาดธาตุโบรอน (B) มักจะส่งผลกระทบต่อส่วนยอดของต้นกัญชา มันจะหนาและบิดงอ ใบใหม่และการเจริญเติบโตอาจเติบโตอย่างไม่ถูกต้อง คืออาจช้า หรืออาจผิดปกติไป

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดโบรอนในต้นกัญชา

ใบอาจเป็นสีเหลือง, น้ำตาล หรือม้วนงอได้ ในกรณีที่รุนแรง ลำต้นอาจอ่อนลงและกลายเป็นโพรงหรือแตกได้ ลำต้นทั้งหมดอาจเหี่ยวเฉาและพังทลายลงในที่สุด

การขาดสารอาหารนี้มักพบได้ยาก เว้นเสียแต่ว่าพืชไม่ได้รดน้ำอย่างเพียงพอหรือปลูกในสภาพแวดล้อมที่แห้ง

วิธีการแก้ไข

 • ล้างวัสดุที่เพาะปลูกและปรับค่า pH ของดินหรือสารละลายไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูดซึมโยรอน (B) ได้อย่างเหมาะสม
 • ใช้กรดบอริก เติมกรด 1 ช้อนชาต่อน้ำ 4 ลิตร แล้วรดให้กับพืช

การขาดแมงกานีส

แมงกานีส (Mn) เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับกัญชา มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง, การดูดซึมสารอาหาร และการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดแมงกานีสในพืชกัญชา

อาการ

การขาดแมงกานีสคล้ายกับการขาดธาตุเหล็ก

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดแมงกานีสในต้นกัญชา

เห็นได้จากส่วนที่งอกขึ้นใหม่กว่าและสดกว่า โดยใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาลก่อนจะร่วงโรย สีเหลืองจะเริ่มต้นที่ฐานก่อน

อาการต่าง ๆ ได้แก่ ใบเหลือง เส้นใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วย อาจมีจุดสีแทนหรือสีน้ำตาลปรากฏบนใบและมีลักษณะเป็น “ตาหมากรุก” รอยด่างของใบไม้ก็เป็นเรื่องปกติของอาการนี้เช่นกัน

วิธีการแก้ไข

 • ปรับระดับ pH สำหรับการดูดซึมแมงกานีส (Mn) สำหรับดินค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 6.0 – 6.5 และสำหรับไฮโดรโปนิกส์ ควรอยู่ระหว่าง 5.5 – 6.0
 • เสริมพืชกัญชาด้วยแมงกานีสผ่านการฉีดพ่นทางใบหรือใช้ปุ๋ยเฉพาะที่มีแมงกานีส

การขาดธาตุสังกะสี

สังกะสี (Zn) มีความสำคัญต่อพืชกัญชา เนื่องจากช่วยในการสร้างคลอโรฟิลล์และคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการสร้างออกซินซึ่งเป็นฮอร์โมนการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งอีกด้วย

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดธาตุสังกะสีในพืชกัญชา

อาการ

อาการโดยทั่วไปจะปรากฏที่ใบใหม่ก่อน เนื่องจากเป็นสารอาหารที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดธาตุสังกะสีในต้นกัญชา

ใบใหม่อาจมีลักษณะแคบและบิดเบี้ยว พืชไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าที่ควรในแนวตั้ง ใบใหม่จะเบียดกันแน่น เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างใบที่ออกดอกน้อยลง การงอกใหม่ไม่มีชีวิตชีวาดูเหมือนใบไม้ที่แก่กว่า ดูเหมือนว่าพืชกัญชาไม่อยากจะเติบโตแล้ว

การขาดธาตุสังกะสีมักจะมีอาการเป็นสีเหลืองหรือสีขาวระหว่างเส้นใบด้านบน (interveinal chlorosis) สีเหลืองจะเริ่มที่ขอบของปลายและแผ่ลงไปทางฐานของลำต้น

วิธีการแก้ไข

 • ปรับค่า pH ของวัสดุเพาะเชื้อให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มการดูดซึมสังกะสีได้ดีขึ้น
 • ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุสังกะสีหรือใช้การฉีดพ่นทางใบ

การขาดโมลิบดีนัม

โมลิบดีนัม (Mo) จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนฟอสเฟตอนินทรีย์ให้อยู่ในรูปอินทรีย์ในพืช นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างตัวในส่วนของรากและการเผาผลาญของไนโตรเจน

แผนภูมิแสดงอาการทั่วไปของการขาดโมลิบดีนัมในพืชกัญชา

อาการ

การขาดธาตุโมลิบดีนัมจะเริ่มเห็นได้ในส่วนกลางของลำต้นและลุกลามขึ้นไป ปัญหานี้พบได้ไม่บ่อยมาก

ภาพแสดงการเจริญเติบโตของใบระหว่างการขาดโมลิบดีนัมในต้นกัญชา

สัญญาณทั่วไปคือ ใบไม้เปลี่ยนสี ในกรณีที่รุนแรง ใบอาจมีสีส้ม ชมพู หรือแดงผิดปกติ ขอบใบจะมีสีน้ำตาลไหม้ ส่วนตรงกลางใบจะเป็นสีแดง/ส้ม

ใบหงิกและการเจริญเติบโตช้าอาจพบได้ในกรณีนี้

วิธีการแก้ไข

 • ปรับค่า pH ของดินหรือน้ำให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดซึมโมลิบดีนัม
 • ตัดแต่งส่วนที่ตายแล้วออกไป

4 แนวทางการแก้ไขและป้องกันการขาดสารอาหาร

ควรให้สารอาหารทั้งหมดแก่ต้นกัญชาอย่างสม่ำเสมอ แต่จะหยุดให้สารอาหารดังที่กล่าวไปแล้ว หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม สิ่งที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ความเป็นกรดของดิน, อาหารการกิน และการรดน้ำ

หากคุณเริ่มปลูกกัญชา เรามีแนวทางดี ๆ มาแนะนำ เพื่อลดโอกาสที่ต้นกัญชาจะการขาดสารอาหาร ดังนี้

รักษาค่า pH ให้เหมาะสม

ต้นกัญชาเติบโตได้ดีในดินที่เป็นกรดเล็กน้อย ในระดับค่า pH (บ่งชี้ว่าสิ่งใดเป็นกรดหรือเบส (อัลคาไลน์)) หมายถึงช่วง 6.0 – 7.0

สารอาหารแต่ละชนิดมีช่วง pH เฉพาะที่พร้อมต่อการใช้ หากค่า pH สูงหรือต่ำเกินไป พืชจะไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการออกดอกที่ดีได้

ค่า pH ของดิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณใส่สารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม การใช้ส่วนผสมของอาหารเสริมที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดการดูดซึมที่ดี ช่วยให้ผู้ปลูกหลีกเลี่ยงการขาดธาตุอาหาร ซึ่งเป็นสภาวะที่พืชไม่สามารถดูดซึมแร่ธาตุได้ เพราะมีมากเกินไป

เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของการขาดสารอาหาร ก่อนอื่นควรตรวจสอบค่า pH ของดินและปรับให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดก่อน

 • เพิ่มส่วนผสมที่เป็นด่าง เช่น โซดาไฟหรือโพแทช ในกรณีที่ดินเป็นกรดมากเกินไป
 • เพิ่มสารที่เป็นกรด เช่น ส่วนผสมของน้ำส้มสายชู หากพบว่าดินเป็นด่าง

การทดสอบดินสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสารอาหารที่มีอยู่ในถาดเพาะเลี้ยงเชื้อได้ เพื่อทำการปรับค่าได้อย่างแม่นยำ

การล้างดิน

การล้างดินเป็นการฝึกการรีเซ็ตธาตุอาหารในดิน โดยการส่งผ่านน้ำที่มีค่า pH เป็นกลางและปราศจากอาหารเสริม 2-3 ครั้ง การสะสมของสารอาหารที่เหลือจะถูกกำจัดออกจากรากและดิน ดังนั้นจึงถือเป็นการตั้งค่าดินใหม่เริ่มต้นจากศูนย์

เมื่อล้างดินแล้ว พืชจะดูดซับสารอาหารที่หลงเหลืออยู่ในดินได้ สิ่งนี้คล้ายกับการอดอาหารของมนุษย์ที่มีการผลักดันให้ร่างกายใช้พลังงานสำรอง

ผู้เพาะปลูก สามารถทำการล้างได้ใน 3 วิธี ดังนี้

 • ก่อนการเก็บเกี่ยว: การล้างต้นกัญชา 2 สัปดาห์ ก่อนการเก็บเกี่ยว สามารถปรับปรุงคุณภาพของดอกกัญชาได้เป็นอย่างดี รากใช้สารอาหารทั้งหมดที่เก็บไว้ในตัวเองและนำไปใช้ หากไม่ได้ใช้หรือเติมสารอาหารมากเกินไป อาจทำให้คุณภาพของดอกตูมต่ำได้
 • การเปลี่ยนแปลงของวงจรการเจริญเติบโต: ความต้องการสารอาหารจะแตกต่างกันในระยะออกดอกและระยะเติบโต การล้างดินก่อนที่จะย้ายไปยังขั้นตอนใหม่เป็นวิธีที่ดีในการทำความสะอาดและวางรากฐานของสารอาหารกลุ่มต่อไป
 • การขาดธาตุอาหาร: หากค่า pH ของดินสูงหรือต่ำเกินไป หรือหากมีสารอาหารที่ไม่สมดุล คุณต้องล้างระบบ (รีเซ็ตดิน) เนื่องจากรากไม่สามารถดูดซับแร่ธาตุได้ เพิ่มสารอาหารที่สมดุลใหม่หลังจากล้างออก

ให้อาหารที่เหมาะสม

ปุ๋ยมาตรฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 อย่างที่ทรงประสิทธิภาพคือ NPK (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม) และธาตุอาหารหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม อาหารเหล่านี้หลายชนิดอาจไม่มีสารอาหารรองที่จำเป็น เช่น เหล็ก, สังกะสี, ทองแดง และโบรอน แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องการในปริมาณที่เล็กน้อย แต่ก็จำเป็นสำหรับการเติบโตดอกกัญชาที่เหมาะสม ผู้เพาะปลูกต้องดูธาตุอาหารที่พวกเขาซื้อและต้องแน่ใจว่ามีครบทุกอย่างที่ต้องการ

เมื่อให้อาหารแก่พืช โปรดจำไว้ว่า:

 • อัตราส่วนที่เหมาะสมของสารอาหาร: สารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่มากเกินไป อาจทำให้ขาดสารอาหารชนิดอื่นได้ ซึ่งวิธีจัดการคือ การใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม สำหรับ NPK อัตราส่วนที่เหมาะสม คือ 3:1:1 สำหรับระยะการเจริญเติบโต นั่นคือ ปุ๋ยที่มีไนโตรเจน 30%, ฟอสฟอรัส 10% และโพแทสเซียม 10% ผสมอยู่
 • ปริมาณที่เหมาะสม: สารอาหารที่มากเกินไปอาจนำไปสู่การขาดไนโตรเจน ในขณะที่สารอาหารที่น้อยเกินไปนำไปสู่การขาดสารอาหารได้อีกเช่นกัน ต้องจัดหาธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองให้ทันเวลาขึ้นอยู่กับระยะของวงจรการเจริญเติบโต

ไม่รดน้ำมากเกินไป

เช่นเดียวกับการดื่มน้ำมากเกินไปก็ส่งผลเสียต่อเรา พืชส่วนใหญ่ก็เช่นกัน รวมถึงกัญชาด้วย รากของมันหายใจในอากาศ, ดูดซับวิตามินและสารอาหาร น้ำที่มากเกินไปอาจทำให้ราก ‘จม’ และหายใจไม่ออก ต้นกัญชาแสดงออกถึงสิ่งนี้จากใบที่เหี่ยวเฉา/โค้งงอทันทีหลังจากรดน้ำ

กฎง่าย ๆ คือ การรดน้ำให้น้อยลง รดน้ำทุก ๆ 2-3 วัน ก็เพียงพอแล้ว ถือเป็นการปลูกพืชกัญชาได้อย่างถูกต้อง หรืออีกวิธีหนึ่งคือ เช็คดินด้านบนว่าแห้งประมาณหนึ่งนิ้ว (ลึกถึงข้อนิ้ว) ก่อน ถึงค่อยรดน้ำลงไป

โดยทั่วไปแล้วการรดน้ำมากเกินไปจะไม่เป็นปัญหากับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์

บทสรุป

ใบเหลืองเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ได้ว่าพืชของคุณขาดสารอาหาร การที่จะระบุว่าเกิดขึ้นในส่วนใดของพืชกัญชา สามารถดูได้จากเก่ากว่า เติบโตด้านล่าง หรือสดกว่า เติบโตบนยอดสูงสุด เป็นการลดทางเลือกของคุณได้

ในทำนองเดียวกัน การตรวจสอบการแพร่กระจายของสีเหลือง สามารถดูได้จากรอบนอกของต้นกัญชาไปยังฐานหรือจากลำต้นไปยังปลายใบ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจหาจุดและส่วนที่เสีย ไม่ว่าจะเป็นก้อนใหญ่, เล็ก หรือสีที่เปลี่ยนไป

แต่ทั้งนี้ ในช่วงออกดอกช้า/ก่อนเก็บเกี่ยวไม่นาน อาจพบใบไม้บางส่วนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ นั่นเป็นเพียงพืชนำสารอาหารทั้งหมดใช้ไปกับการผลิตดอกกัญชานั่นเอง

ส่วนใหญ่แล้ว ปัญหาสามารถแก้ไขได้ (และป้องกัน) ด้วยการรักษาความเป็นกรดของดินให้เหมาะสม ควบคู่ไปกับการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพของพืชและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพียงเท่านี้ คุณจะได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพสูงและมั่นคงได้แน่นอน