ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุดวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

1. ข้อตกลงตามข้อกำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานที่เหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จัดทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าเป็นส่วนบุคคลหรือในนามของนิติบุคคล (“คุณ”) และ Artemis Media หรือ อาร์ทิมิส มีเดีย (“บริษัท“, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณบน https://weed.review ตลอดจนรูปแบบสื่อ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือหรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยง หรืออีกนัยหนึ่งเชื่อมต่อกับสิ่งดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”)

ไซต์นี้ให้ข้อมูลในส่วนของสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์กัญชา เช่น ดอก/ดอกตูมที่มีสาร THC ดอก/ดอกตูมที่มีสาร CBD น้ำมันและทิงเจอร์ที่มีสาร CBD สิ่งที่สามารถรับประทานได้ สิ่งที่ใช้ภายนอก และสิ่งของใหม่ต่างๆ และเพื่อช่วยให้ไซต์มีภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณยอมรับว่าในการเข้าถึงไซต์ คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด แต่หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด คุณไม่ได้รับอนุญาตใช้งานไซต์นี้โดยชัดแจ้ง และคุณต้องยุติการใช้งานทันที

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารที่มีการประกาศบนไซต์เป็นครั้งคราวซึ่งรวมไว้ในที่นี้โดยชัดแจ้งตามการอ้างอิง และเราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว และเราจะทำการแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการปรับปรุงวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณมีสิทธิทำการยกเลิกใด ๆ ที่ได้รับแจ้งเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในแต่ละรายการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดที่บังคับใช้ทุกครั้งที่คุณใช้งานไซต์ของเรา เพื่อให้คุณเข้าใจว่าข้อกำหนดใดมีผลบังคับใช้ ซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามและถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้วจากการที่คุณใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากวันที่ประกาศข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขดังกล่าว

ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้งานโดยบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ หรือซึ่งเราต้องทำการลงทะเบียนใด ๆ ภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศดังกล่าว ดังนั้นบุคคลใดที่เลือกดำเนินการเข้าถึงไซต์จากสถานที่อื่นโดยเจตนาของตนเองและต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ในกรณีและในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

รายการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นี่เป็นไปตามกฎหมายกัญชาในท้องถิ่น และคุณควรศึกษาและทำความเข้าใจก่อนซื้อจากผู้โฆษณาบุคคลที่สามของเรา ข้อความบนเว็บไซต์นี้ยังไม่ได้รับการประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือหน่วยงานด้านอาหารที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ดังนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ และข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้หรือบริษัทนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ส่วนบุคคลได้

ไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุอย่างน้อย 20 ปี และบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานหรือลงทะเบียนในไซต์นี้

2. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของเรารวมถึงรหัสต้นฉบับ ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ รูปถ่าย และกราฟิกทั้งหมดบนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”) เป็นของเราหรือควบคุมโดยเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาและเครื่องหมายที่อยู่บนเว็บไซต์ “ตามที่เป็นอยู่” เพื่อเป็นข้อมูลและการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ และห้ามทำการคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์และเนื้อหาหรือเครื่องหมายใด ๆ การทำซ้ำ การรวม การเผยแพร่ซ้ำ การบรรจุขึ้นหรือการถ่ายโอนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง การประกาศ การแสดงต่อสาธารณะ การเข้ารหัส การแปล การส่ง การแจกจ่าย การขาย การได้รับอนุญาต หรือ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

โดยมีเงื่อนไขว่าคุณมีสิทธิ์ใช้งานไซต์ตามที่คุณได้รับอนุญาตที่จำกัดในการเข้าถึงและการใช้ไซต์ รวมถึงการดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงอย่างถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณอย่างชัดแจ้งทั้งในและต่อไซต์ เนื้อหา และเครื่องหมาย

3. การรับรองของผู้ใช้

จากการใช้งานไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณมีความสามารถตามกฎหมายและคุณตกลงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (2) คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (3) คุณจะไม่เข้าถึงไซต์ด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าผ่านบอต สคริปต์หรืออื่นๆ (4) คุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และ (5) การใช้งานไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือระเบียบใดๆ

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธการใช้งานไซต์ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต

คุณไม่สามารถใช้งานไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต และห้ามละเมิดกฎหมายใดๆ ในการใช้งาน 

เราเป็นผู้ให้บริการและไม่รับรองความปลอดภัย ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ราคา การให้คะแนน บทวิจารณ์ หรือความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่บนไซต์ที่แสดงหรือเสนอผ่านทางไซต์ และคุณเข้าใจและตกลงว่าเนื้อหาของไซต์ไม่มีหรือการรับรองที่สมเหตุสมผล และคุณตกลงปกป้องเราจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือการแถลงที่ไม่เป็นจริงที่มีอยู่ในเนื้อหาของไซต์ และเราไม่ให้การรับรองอย่างเป็นทางการหรือแนะนำ และไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการโฆษณาเท่านั้น

4. การกระทำต้องห้าม

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไซต์เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราทำให้ไซต์พร้อมใช้งาน และไซต์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับความพยายามในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติจากเราโดยเฉพาะ

ในฐานะผู้ใช้งานไซต์ คุณตกลงไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

5. ผลงานที่สร้างโดยผู้ใช้

ไซต์ไม่มีการเสนอให้ผู้ใช้ส่งหรือประกาศเนื้อหา เราอาจให้โอกาสคุณในการสร้าง การส่ง การประกาศ ใช้แสดง เป็นสื่อ ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาและวัสดุให้เราหรือบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ งานเขียน วิดีโอ เสียง รูปถ่าย ภาพกราฟฟิก ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลส่วนบุคคลหรือเนื้อหาอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ผลงาน”) ซึ่งผู้ใช้รายอื่นของไซต์และผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามสามารถดูผลงานได้ ด้วยเหตุนี้ ผลงานใดๆที่คุณส่งมีการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์ เมื่อคุณสร้างหรือทำให้มีผลงานใด ๆ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า 

การใช้งานไซต์ใด ๆ ที่ละเมิดข้อกำหนดข้างต้นถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และอาจส่งผลเหนือสิ่งอื่นใดให้สิทธิ์การใช้งานไซต์ของคุณสิ้นสุดลง

6. การอนุญาตผลงาน

คุณและไซต์ตกลงว่าเราอาจเข้าถึง จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลใดๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวและตัวเลือกของคุณ (รวมถึงการตั้งค่า)

การส่งคำแนะนำหรือคำติชมอื่น ๆ เกี่ยวกับไซต์ ถือว่าคุณยินยอมให้เราใช้และแบ่งปันความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณ

เราไม่ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานของคุณ คุณยังคงเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดของคุณและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานของคุณ และเราไม่รับผิดชอบต่อข้อความหรือการรับรองใด ๆ ในผลงานของคุณที่คุณให้ไว้ในพื้นที่ใด ๆ บนไซต์นี้ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลงานของคุณบนไซต์นี้ และคุณตกลงโดยชัดแจ้งที่ทำให้เราพ้นจากความผิดจากความรับผิดชอบใด ๆ และความรับผิดชอบทั้งหมด รวมทั้งละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ กับเราเกี่ยวกับผลงานของคุณ

7. แนวทางสำหรับบทวิจารณ์

เราอาจให้พื้นที่แก่คุณบนไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คะแนน เมื่อทำการประกาศบทวิจารณ์ คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) คุณควรมีประสบการณ์โดยตรงกับบุคคล/หน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ (2) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีคำหยาบคาย หมิ่นประมาท เหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว หรือประทุษวาจา (3) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงการเลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อชาติ เพศ ชาติกำเนิด อายุ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ (4) บทวิจารณ์ของคุณไม่ควรมีการอ้างอิงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (5) คุณไม่ควรเป็นพันธมิตรกับคู่แข่งหากมีการประกาศบท วิจารณ์เชิงลบ (6) คุณไม่ควรสรุปเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำใด ๆ (7) คุณไม่ประกาศข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด และ (8) คุณต้องไม่รณรงค์ที่สนับสนุนให้ผู้อื่นประกาศบทวิจารณ์ไม่ว่าเชิงบวกหรือเชิงลบ

เราอาจยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบบทวิจารณ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีหน้าที่ในการกลั่นกรองบทวิจารณ์หรือลบบทวิจารณ์ แม้ว่าผู้ใดพิจารณาบทวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็ตาม และบทวิจารณ์ไม่ได้รับการรับรองจากเรา และไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความคิดเห็นของเราหรือมุมมองของบริษัทในเครือหรือพันธมิตรของเรา และเราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบใด ๆ หรือการเรียกร้อง ความรับผิด หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการตรวจสอบใด ๆ จากการประกาศบทวิจารณ์ ในที่นี้ คุณได้มอบสิทธิ์และการอนุญาตที่ไม่ผูกขาด ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ชำระเงินเต็มจำนวน สามารถมอบหมายได้ และอนุญาตช่วงแก่เราในการผลิตซ้ำ ดัดแปลง แปล ส่งด้วยวิธีการใด ๆ การแสดง ดำเนินการ และ /หรือเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบทวิจารณ์ตลอดไป

8. การส่ง

คุณรับทราบและตกลงว่าทุกข้อสงสัย ข้อคิดเห็น คำแนะนำ ความคิด คำติชม หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับไซต์ (“ที่ส่ง”) ที่คุณให้ไว้กับเรานั้นไม่เป็นความลับและจะกลายเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว และเราเป็นเจ้าของสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และสิทธิ์ในการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูลที่ส่งเหล่านี้โดยไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย เชิงพาณิชย์หรืออีกนัยหนึ่ง โดยไม่ต้องมีการรับทราบหรือชดเชยใดๆ ให้กับคุณ และคุณขอสละสิทธิ์ทางศีลธรรมทั้งหมดในการส่งดังกล่าว และคุณรับประกันว่าการส่งดังกล่าวเป็นต้นฉบับของคุณหรือคุณมีสิทธิ์ส่งเรื่องดังกล่าว และคุณตกลงว่าไม่มีการไล่เบี้ยกับเราในการกล่าวหาหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือการทุจริตกรรมสิทธิ์ใดๆ ในการส่งข้อมูลของคุณ

  1. เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

ไซต์อาจมี (หรือคุณอาจได้ส่งผ่านทางไซต์) ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก”) ตลอดจนบทความ ภาพถ่าย ข้อความ ภาพกราฟิก รูปภาพ การออกแบบ ดนตรี เสียง วิดีโอ ข้อมูล แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาหรือรายการอื่นๆ ที่เป็นของหรือมีที่มาจากบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) เว็บไซต์ของบุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นไม่มีการดูแล ติดตาม หรือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนจากทางเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีการประกาศบนนั้น มีให้ใช้ผ่านหรือติดตั้งจากไซต์ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความไม่เหมาะสม ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือ แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่น ๆ ของหรือที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือ เนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งการเชื่อมโยงหรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้หมายถึงการอนุมัติหรือการรับรองจากเรา หากคุณตัดสินใจออกจากไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงของคุณเอง และคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ได้มีผลบังคับอีกต่อไป ดังนั้นคุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่บังคับใช้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ใดๆ ที่คุณนำทางจากไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณใช้หรือติดตั้งจากไซต์ และทุกการซื้อที่คุณทำผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทอื่น และเราไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวที่เกิดขึ้นเฉพาะระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง และคุณตกลงและรับทราบว่าเราไม่รับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และคุณต้องปกป้องเราจากอันตรายจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวของคุณ นอกจากนี้ คุณต้องปกป้องเราจากอันตรายจากความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณหรืออันตรายที่เกิดกับคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือการติดต่อใดๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

10. ผู้โฆษณา

เราอนุญาตให้ผู้โฆษณาแสดงโฆษณาและข้อมูลอื่น ๆ ในพื้นที่บางส่วนของไซต์ เช่น โฆษณาแถบด้านข้างหรือพาดตัวยักษ์ของโฆษณา หากคุณเป็นผู้โฆษณา คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในโฆษณาใดๆ ที่คุณวางบนเว็บไซต์และบริการใดๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านโฆษณาเหล่านั้น นอกจากนี้ ในฐานะผู้โฆษณา คุณรับประกันและรับรองว่าคุณมีสิทธิ์และอำนาจทั้งหมดในการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ในการเผยแพร่ และสิทธิ์ตามสัญญา

เราให้เพียงแค่พื้นที่สำหรับวางโฆษณาดังกล่าว และเราไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับผู้โฆษณา

11. การจัดการไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันในการ (1) ตรวจสอบไซต์สำหรับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (2) ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมต่อผู้ใดก็ตามที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (3) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัดจำกัดการเข้าถึง การปฏิเสธ จำกัดความพร้อมใช้งาน หรือปิดใช้งาน (ในขอบเขตที่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี) ในผลงานใดๆของคุณหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง (4) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัด การแจ้งให้ทราบหรือความรับผิดในการลบออกจากไซต์หรืออีกนัยหนึ่งปิดการใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือที่ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อระบบของเราในทางใดทางหนึ่ง และ (5) อีกนัยหนึ่งจัดการไซต์ในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เหมาะสมของไซต์

12. ข้อกำหนดและการยุติ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในขณะที่คุณใช้งานไซต์ โดยไม่จำกัดข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ ปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้งานไซต์ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ไอพี (IP ADDRESS) บางอย่าง) ต่อบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือโดยไม่มีเหตุผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ที่บังคับใช้ และเราอาจยุติการใช้งานหรือการมีส่วนร่วมของคุณในเว็บไซต์ และหรือลบเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณประกาศในทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่เรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณไม่สามารถลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่โดยใช้ชื่อของคุณ ชื่อปลอมหรือชื่อที่ยืมมา หรือชื่อของบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าคุณจะดำเนินการในนามของบุคคลที่สามก็ตาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และคำสั่งห้าม

13. การแก้ไขเพิ่มเติมและการสะดุดหยุดลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือลบเนื้อหาของไซต์ได้ทุกเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเราไม่มีหน้าที่ในการทำให้ข้อมูลใดๆ บนไซต์ของเราเป็นปัจจุบัน และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงราคา การระงับ หรือการหยุดให้บริการของไซต์

เราไม่สามารถรับประกันไซต์และรายการบนเว็บไซต์ว่าพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เนื่องจากเราอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือปัญหาอื่น ๆ หรือจำเป็นต้องทำการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงัก ความล่าช้า หรือข้อผิดพลาด และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การทำให้เป็นปัจจุบัน การระงับ การหยุดชะงัก หรือดัดแปลงไซต์ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และคุณยอมรับว่าเราไม่มีส่วนรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความไม่สะดวกใดๆในการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานไซต์ในระหว่างการหยุดทำงานหรือการหยุดชะงักของไซต์ และไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่ตีความบังคับให้เราบำรุงรักษาและให้ความช่วยเหลือไซต์หรือจัดการแก้ไข การทำให้เป็นปัจจุบัน หรือเผยแพร่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และให้คำจำกัดความตามกฎหมายของประเทศไซปรัสบริษัท Artemis Media Ltd. และคุณเองยินยอมโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ว่าศาลของไซปรัสมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้

15. การระงับข้อพิพาท

คุณตกลงในการส่งข้อพิพาททั้งหมดที่ไม่อาจเพิกถอนได้อันเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหรือความสัมพันธ์ที่กำหนดโดยข้อกำหนดนี้ไปยังเขตอำนาจศาลของศาลไซปรัส นอกจากนี้ Artemis Media รักษาสิทธิ์ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในศาลของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หรือสถานะของสถานที่หลักของคุณในธุรกิจหากข้อกำหนดเหล่านี้มีเงื่อนไขและการปฏิบัติทางการค้าหรืออาชีพของคุณ

16. การแก้ไข

อาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น รวมถึงคำอธิบาย ราคา ความพร้อมใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใดๆ และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์มีให้ตามที่เป็นอยู่และตามที่มีอยู่ และคุณตกลงว่าการใช้งานไซต์และบริการของเราจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในการเชื่อมต่อกับไซต์และการใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาบนไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์ และเราจะไม่มีภาระหน้าที่หรือรับผิดชอบต่อ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหาและข้อเท็จจริง ( 2) ความเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้งานตามปกติใดก็ตาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้ไซต์ของคุณ (3) การเข้าถึงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราและ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆทั้งหมด และ/หรือข้อมูลทางการเงิน ที่จัดเก็บไว้ ณ ที่นั้น (4) การหยุดชะงักหรือการยุติการส่งไปยังหรือจากไซต์ (5) จุดบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายกันซึ่งอาจมีการส่งไปยังหรือผ่านไซต์โดยบุคคลที่สาม และ/หรือ (6) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและข้อเท็จจริงใดๆ หรือในการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ ที่ประกาศ ส่งต่อ หรืออีกนัยหนึ่งที่จัดทำขึ้นผ่านทางไซต์ และเราไม่รับประกัน รับรอง สัญญา หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านไซต์ เว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในแบนเนอร์หรือโฆษณาอื่น ๆ และเราจะไม่เป็นคู่กรณีหรือรับผิดชอบในการตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการบุคคลที่สามใด ๆ เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อใดๆ หรือในสภาพแวดล้อมใดๆ ซึ่งคุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม

18. ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้อำนวยการ พนักงาน หรือตัวแทนของเราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ ในความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ผลเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงการสูญเสียกำไร การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ของคุณ แม้ว่าเราได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ถ้าข้อความใดในนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏ ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามและไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม จะถูกจำกัดไว้ที่จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเรา ในกรณีที่กฎหมายของรัฐบางฉบับของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

19. การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงในการแก้คดี ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องเรา รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และพนักงานของเราทั้งหมดจากและต่อการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้อง หรือความต้องการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามอย่างสมเหตุสมผลเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานไซต์ (2) การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (3) การละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (4) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือ (5) การกระทำที่เป็นอันตรายอย่างโจ่งแจ้งต่อผู้ใช้รายอื่นของไซต์ที่คุณเชื่อมต่อด้วยผ่านไซต์ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เราขอสงวนสิทธิ์โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการแก้ต่างและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา และคุณตกลงในการให้ความร่วมมือโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าว และเราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การปฏิบัติการ หรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อได้รับทราบ

20. ข้อมูลผู้ใช้

เราจะรักษาบางข้อมูลที่คุณส่งไปยังไซต์เพื่อวัตถุประสงค์จัดการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าเราทำการสำรองข้อมูลเป็นประจำ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งหรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่คุณดำเนินการจากการใช้งานไซต์ และคุณตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในการสูญหายหรือการวิบัติของข้อมูลดังกล่าว และคุณสละสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ต่อเราที่เกิดจากการสูญหายหรือการวิบัติของข้อมูลดังกล่าว

21. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรม และลายเซ็น

การเยี่ยมชมไซต์ การส่งอีเมลถึงเรา และการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ถือว่าเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณยินยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมลและบนไซต์นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร คุณยินยอมใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ สัญญา คำสั่ง และบันทึกอื่น ๆ และการส่งมอบประกาศ นโยบาย และบันทึกการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เริ่มต้นหรือดำเนินการโดยเราหรือผ่านทางไซต์ และคุณขอสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎ กฤษฎีกา หรือกฎหมายอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ต้องมีการลงนามต้นฉบับหรือการส่งมอบหรือการเก็บรักษาบันทึกที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ หรือการชำระเงินหรือการให้เครดิตด้วยวิธีอื่น ๆ มากกว่าวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

22. ข้อกำหนดอื่นๆ

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายหรือกฎการปฏิบัติงานใด ๆ ที่เราประกาศบนไซต์ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ดำเนินการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และเราอาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ของเราบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้อื่นได้ทุกเวลา และเราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการกระทำที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของเรา ในกรณีที่เงื่อนไขใดหรือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ เงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งของเงื่อนไขนั้นถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ในเงื่อนไขส่วนที่เหลืออยู่ และไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณกับเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณตกลงว่าข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับเราโดยอาศัยฉบับร่างนี้ และคุณสละสิทธิ์ในการป้องกันใด ๆ ที่คุณอาจมีตามรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และไม่มีการลงนามโดยคู่กรณีในที่นี้เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

23. ติดต่อเรา

หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับไซต์หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานไซต์ โปรดติดต่อเราที่

บริษัท Artemis Media Ltd.

ไซปรัส

อีเมล: [email protected]