วิธีแบ่งแยกกัญชาตัวผู้และตัวเมีย คำแนะนำโดยละเอียด

Admin
Written by Review Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2024-02-07
คำแนะนำเกี่ยวกับการระบุเพศต้นกัญชาและวิธีระบุดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย

Table of Contents

กัญชาเป็นพืชที่มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย ซึ่งแต่ละเพศมีบทบาทในกระบวนการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของคุณคือการผลิตดอก กัญชาตัวเมียจะทำหน้าที่พัฒนาดอกที่อุดมไปด้วยสาร THC ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการสันทนาการ ในทางกลับกัน กัญชาตัวผู้จะใช้ในการผสมพันธุ์และใช้ผลิตสายพันธุ์ใหม่ ๆ

การทำความเข้าใจเพศของกัญชาจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้

ในบทความนี้ เราจะแนะนำตลอดทั้งกระบวนเกี่ยวกับการแบ่งแยกต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย โดยเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายวิธีการสังเกตสัญญาณทางเพศผ่านทางดอกก่อน จากนั้น เราจะเจาะลึกถึงลักษณะเฉพาะของกัญชาตัวผู้และกัญชาตัวเมียในลำดับต่อไป นอกจากนี้ เรายังจะอธิบายด้วยว่าควรจะทำอย่างไรกับกัญชาตัวผู้ในสวนของคุณ รวมถึงวิธีการจัดการกับกัญชากระเทย และเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมล็ดกัญชา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณต้องการคือกัญชาตัวเมียอย่างแท้จริง

เพศกัญชา: ช่วงก่อนการสร้างดอก กัญชาบอกเพศอย่างไร

Pre-Flowers (ช่วงก่อนการสร้างดอก) เป็นช่วงที่กัญชากำลังมีโครงสร้างขนาดเล็กที่ปรากฏที่ข้อของพืช (มีกิ่งก้านและใบยื่นออกมาจากลำต้นหลัก) และสามารถมองเห็นได้ก่อนที่พืชจะเข้าสู่ระยะออกดอกเต็มที่ Pre-Flowers เหล่านี้เปรียบเสมือนตัวบ่งชี้เบื้องต้น ว่าคุณจะได้กัญชาตัวผู้หรือตัวเมีย

โดยปกติช่วง Pre-Flowers จะเริ่มเจริญเติบโตประมาณ 4 ถึง  6 สัปดาห์หลังจากการเพาะเมล็ด แต่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องรอนานสักหน่อย และต้องคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด เนื่องจากดอกเหล่านี้มักมีขนาดเล็ก

การแบ่งแยกเพศกัญชาอย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า ควรจะเก็บพืชชนิดใดเอาไว้ และควรกำจัดพืชชนิดใดออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมายการเพาะปลูกของคุณ

ลักษณะ Pre-flowers ของกัญชาตัวผู้มีลักษณะอย่างไร

รูปภาพเกี่ยวกับวิธีการระบุดอกก่อนออกดอกตัวผู้และตัวเมียของต้นกัญชา
ดอกตัวผู้มักจะมีลักษณะเป็นลูกบอลเล็ก ๆ ในขณะที่ดอกตูมตัวเมียจะมีกลีบเลี้ยงรูปหยดน้ำและมีขนสีขาวออกมา

ดอก pre-flowers ตัวผู้มีขนาดเล็ก และโดยทั่วไปจะพัฒนาไปเป็นถุงอับเรณูทรงกลมเล็ก ๆ ที่ข้อ(จุดที่กิ่งหรือใบงอกออกจากก้านหลัก) ถุงอับเรณูเหล่านี้มีลักษณะคล้ายลูกบอลเล็ก ๆ และในที่สุดจะเติบโตเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเป็นพวง และมันจะสร้างละอองเรณูที่จำเป็นสำหรับการผสมพันธุ์กับกัญชาตัวเมีย

ลักษณะ Pre-flowers ของกัญชาตัวเมียมีลักษณะอย่างไร

ดอกตัวเมียจะพัฒนาจากสิ่งที่เรียกว่ากลีบเลี้ยง ซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับปลายแหลม และมีลักษณะเด่น คือ การมีขนสีขาวลักษณะโปร่งแสงขนาดเล็กยื่นออกมาจากกลีบเลี้ยง ขนเหล่านี้เรียกว่า stigmas เป็นส่วนหนึ่งของดอกตัวเมียที่ยังไม่พัฒนา และจำเป็นสำหรับการดักจับละอองเรณู

ความต่างระหว่าง ต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมียที่โตเต็มที่

อินโฟกราฟิกของต้นกัญชาที่โตเต็มวัยตัวผู้และตัวเมีย
คำแนะนำที่มีประโยชน์ในการระบุกัญชาตัวผู้และตัวเมียที่โตเต็มที่

ในขณะที่การแบ่งแยกเพศของกัญชาตั้งแต่แรก ๆ จะขึ้นอยู่กับลักษณะของดอก แต่ความแตกต่างอื่น ๆ อีก หลายประการจะยิ่งชัดเจนเมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้น

 • ต้นตัวผู้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยมีระยะห่างระหว่างกิ่งที่ยาวขึ้น (ช่องว่างระหว่างกิ่งก้านบนลำต้นหลัก) มีใบเลี้ยงน้อยลง และก้านหนาขึ้น เนื่องจากต้นตัวผู้จะโตได้ยาวนานกว่าตัวเมีย และต้องรับน้ำหนักมากกว่า
 • ในทางตรงกันข้าม ต้นเพศเมียโดยทั่วไปจะเตี้ยกว่าและเป็นพุ่มมากกว่า โดยมีระยะห่างของกิ่งที่สั้นกว่า คุณจะพบใบไม้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านบนของต้น นอกจากนี้ กลีบเลี้ยงบนต้นตัวเมียมักจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีขนสีขาว ในขณะที่ต้นตัวผู้จะมีกลีบเลี้ยงขนาดเล็กกว่า และไม่มีขน

เมื่อไหร่ถึงจะทราบเพศของกัญชา

Pre-flowers จะมีช่วงเวลาในการพัฒนาประมาณ 3-6 สัปดาห์หลังจากการเพาะเมล็ด  โดยดอกตัวผู้จะเกิดได้เร็วที่สุดในช่วง 3-4 สัปดาห์ ในขณะที่ดอกตัวเมียมักจะเกิดช้ากว่านั้นเล็กน้อย หรือใช้เวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และสภาพแวดล้อม

ควรทำอย่างไรกับดอกตัวผู้ในสวนกัญชา

โดยปกติแล้ว ต้นกัญชาตัวผู้จะถูกย้ายออกจากสวน หากเป้าหมายของคุณ คือ การปลูก sinsemilla (กัญชาไร้เมล็ด) เนื่องจากกัญชาตัวผู้สามารถผสมเกสรกับกัญชาตัวเมีย และทำให้เกิดดอกที่มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการต่ำกว่า

อย่างไรก็ตาม กัญชาตัวผู้ก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะพวกมันยังจำเป็นสำหรับการเพาะพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ใหม่ และยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเส้นใย หรือใช้สกัดสาร Cannabinoid ได้

เกิดอะไรขึ้น ถ้าพืชกัญชาเป็นกระเทย

กัญชากระเทย คือต้นกัญชาที่มีทั้งระบบสืบพันธุ์เพศชายและหญิง คุณจะรู้ว่ากัญชาของคุณเป็นกระเทยหรือไม่ได้โดยสังเกตว่ามีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียปรากฏบนต้นเดียวกันหรือไม่

สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การผสมเกสรด้วยตนเอง และการผลิตเมล็ด ซึ่งมักเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในการปลูกกัญชาทั่วไป หากคุณพบต้นกระเทย ให้ถือว่าต้นนั้นเป็นเพศชาย และแนะนำให้กำจัดทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผสมกับเกสรตัวเมีย และส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิต

การแยกเพศกัญชา ควรรู้อะไรอีกบ้าง

ในส่วนต่อไป เราจะเจาะลึกถึงกลยุทธ์ขั้นสูงสำหรับการแบ่งแยกและควบคุมเพศของพืชกัญชา ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ปลูกที่ต้องการปรับแต่งพืชของตนเองให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น

จะทราบได้หรือไม่ว่า เมล็ดกัญชาเป็นเพศผู้หรือเพศเมีย

เราไม่สามารถแบ่งแยกเพศของต้นกัญชาจากเมล็ดได้ ดังนั้น คุณจึงต้องรอจนกว่าเมล็ดจะงอก และรอให้ถึงระยะเวลาในช่วง pre-flowering จึงจะสามารถจำแนกความแตกต่างได้

อย่างไรก็ตาม เมล็ดพันธุ์ตัวเมียมักเกิดจากการ เพาะพันธุ์ด้วยกัญชาตัวเมียเท่านั้น เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการกระตุ้นให้ต้นตัวเมียผลิตละอองเกสร แล้วใช้ละอองเกสรนี้ในการปฏิสนธิกับต้นตัวเมียอีกต้นหนึ่ง ส่งผลให้เมล็ดที่ได้มีลักษณะเป็นเมล็ดตัวเมียเกือบทั้งหมด

วิธีสร้างต้นกัญชาตัวเมียจากเมล็ดปกติให้มากขึ้น

การสร้างสภาพแวดล้อมที่คงที่ และปราศจากความผันผวน ช่วยให้แน่ใจได้มากขึ้นว่าเราจะสามารถสร้างต้นตัวเมียได้ นอกจากนี้ ผู้ปลูกบางรายยังอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การปรับรอบแสงหรือใช้อาหารเสริมบางชนิด แต่วิธีการเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถป้องกันความผิดพลาดได้ทั้งหมด

วิธีการโดยทั่วไป ได้แก่:

 • แสงสว่าง : การลดช่วงแสงกลางวัน-กลางคืนจาก 18-6 ชั่วโมง เหลือประมาณ 14.5 ชั่วโมง ช่วยเพิ่มโอกาสการผลิตต้นกัญชาตัวเมียได้
 • แสงสีฟ้า : ใช้แสงสเปกตรัมสีฟ้า โดยเฉพาะแสงจาก metal halide ในระหว่างปลูกพืช ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเพศเมียได้
 • ระดับไนโตรเจนและโพแทสเซียม : การเพิ่มไนโตรเจนเล็กน้อย และลดโพแทสเซียมในช่วงการเจริญเติบโต ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเพศเมียได้
 • ความชื้นและความชื้น : การรักษาความชื้นสำหรับต้นอ่อนให้สูง (70-80% RH) และรักษาความชื้นอย่างสม่ำเสมอระหว่างการเจริญเติบโต รวมถึงค่อย ๆ ลดความชื้นลงเมื่อพืชเข้าสู่ระยะออกดอก​​
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี : การสร้างสิ่งแวดล้อมและรักษาสภาพการเจริญเติบโตให้คงที่ ช่วยลดโอกาสการกลายพันธุ์เป็นตัวผู้ได้

พันธุกรรม, สภาพแวดล้อม และความเครียด ส่งผลต่อเพศของกัญชาอย่างไร

แม้ว่าพันธุกรรมจะเป็นตัวการที่คอยกำหนดว่ากัญชาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง แต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ, แสงสว่าง และสารอาหาร ก็อาจส่งผลต่อการแสดงออกทางเพศได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น การทำให้พืชอยู่ในวงจรของแสงที่ออกดอกก่อนเวลาอันควรอาจสร้างความเครียดให้กัญชาได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันนี้อาจขัดขวางวงจรการเจริญเติบโต และอาจนำไปสู่การกลายเป็นกระเทยได้ ในขณะที่ ความเครียดรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการแสดงออกทางเพศเช่นกัน ได้แก่ ลำต้นเสียหาย, ความไม่สมดุลของสารอาหาร, ปริมาณน้ำไม่สมดุล (มากเกินไปหรือน้อยเกินไป) และอุณหภูมิที่สูงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร้อนที่มากเกินไป อาจทำให้กัญชากลายเป็นกระเทยได้

แรงกดดันเหล่านี้สามารถผลักดันให้กัญชาพัฒนาไปสู่การมีสองเพศ ซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติเพื่อการอยู่รอด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการแยกเพศกัญชา

ดอกตัวผู้ทำให้เมาได้ไหม? เป็นไปได้ไหมที่จะบอกเพศของกัญชาจากเมล็ด? รวมถึงความเข้าใจและความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการผสมพันธุ์กัญชา มีดังต่อไปนี้:

 • กัญชาตัวเมียเท่านั้นที่มีประโยชน์ : แม้ว่าต้นกัญชาตัวเมียจะมีคุณค่าต่อการผลิตดอกเป็นหลัก แต่ต้นกัญชาตัวผู้ก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะพวกมันจำเป็นสำหรับการเพาะพันธุ์ในสายพันธุ์ใหม่ และยังสามารถนำไปใช้ในการสกัดเส้นใย กัญชา และการสกัดแคนนาบินอยด์ ได้อีกด้วย
 • กัญชาตัวผู้ไม่ทำให้เมา : แม้ว่าต้นกัญชาตัวผู้จะมีระดับ THC ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเมีย แต่ก็ยังมีสาร Cannabinoids อยู่ และยังสามารถก่อให้เกิดผลทางจิตประสาทในระดับเล็กน้อยได้
 • คุณสามารถกำหนดเพศของเมล็ดพันธุ์ได้ : ความเข้าใจที่ว่าคุณสามารถบอกเพศของต้นกัญชาได้จากเมล็ดไม่เป็นความจริง เพราะจะสามารถระบุเพศได้หลังจากที่พืชเริ่มพัฒนามาในระยะหนึ่งแล้วเท่านั้น
 • ความเครียดทำให้เกิดเพศกระเทยได้เสมอ : แม้ว่าความเครียดจะนำไปสู่การพัฒนาเพศกระเทย แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะความเสถียรทางพันธุกรรมก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเพศเช่นกัน
 • พืชตัวเมียผลิตได้จากต้นตัวเมียเท่านั้น : แม้ว่าเมล็ดพันธุ์ตัวเมียจะถูกผสมพันธุ์เพื่อผลิตพืชตัวเมียได้ แต่ก็ยังมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจะพัฒนาไปเป็นพืชกระเทย ภายใต้เงื่อนไขบางประการ

บทสรุป

โดยสรุป กัญชาตัวผู้จะมีถุงอับเรณูกลมเล็ก ๆ ที่ข้อ ในขณะที่ กัญชาตัวเมียจะมีขนสีขาวสองเส้นโผล่ออกมาจากกลีบเลี้ยง และจงจำไว้ว่า เราไม่สามารถแบ่งแยกเพศของพืชจากเมล็ดได้เอง เพราะเพศจะปรากฏชัดเมื่อพืชเริ่มโตเต็มที่เท่านั้น

เมล็ดพันธุ์ตัวเมีย เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชาตัวเมีย แต่ก็ยังมีโอกาสเล็กน้อยที่จะเกิดภาวะกระเทยได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสมหรือมีสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตที่ไม่คงที่ ในขณะที่ การใส่ใจกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัฏจักรของแสงและสารอาหาร ก็สามารถเพิ่มโอกาสให้ต้นตัวเมียผลิตเมล็ดที่ปกติได้เช่นกัน

การทำความเข้าใจบทบาทของกัญชาตัวผู้ ตัวเมีย และกระเทยในสวนกัญชาของคุณ ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็น การผลิตดอกคุณภาพสูง, การขยายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ หรือการผลิตเส้นใยก็ตาม