ใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย: วิธีการรับยา ผลิตภัณฑ์ และภาพรวมทางกฎหมาย

Admin
Written by รีวิว Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2024-01-30
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ที่จะได้รับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

Table of Contents

การทำให้กัญชาทางการแพทย์ถูกกฎหมายในปี 2561 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทย เป็นการเปิดศักราชใหม่ที่ยาสมุนไพรไทยและกัญชามาบรรจบกัน เพื่อนำเสนอแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ขณะนี้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์เสนอการรักษาที่หลากหลาย รวมถึงทิงเจอร์, น้ำมัน และดอกไม้ สิ่งเหล่านี้ตอบสนองต่อสภาวะสุขภาพต่าง ๆ เช่น ความเจ็บปวด, อาการอักเสบ และความวิตกกังวล

ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยกำลังทำงาน เพื่อปรับแต่งภาพรวมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา ข้อเสนอทางกฎหมายล่าสุดมีเป้าหมายที่จะกระชับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้งานด้านสันทนาการ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการใช้งานทางการแพทย์

บทความนี้ให้คำแนะนำแบบกระชับเกี่ยวกับกระบวนการขอรับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยในปัจจุบัน เราจะสำรวจเรื่องนี้โดยใช้กรอบกฎหมายของประเทศที่ควบคุมการใช้กัญชาและจะมีลักษณะอย่างไรในอนาคต

ขั้นตอนการรับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

อินโฟกราฟิกของกระบวนการสี่ขั้นตอนในการรับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
ขั้นตอนพื้นฐานในการรับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเข้ารับคำปรึกษา

ค้นหาคลินิกที่เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางการแพทย์, นัดหมาย และเข้าปรึกษาแพทย์ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐาน 3 ขั้นตอนในการรับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย มีรายละเอียดอย่างไร ไปดูกัน:

 • ขั้นตอนที่ 1: นัดหมาย

เริ่มจากการนัดหมายกับทางคลินิกหรือโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการรักษากัญชาทางการแพทย์ อย่าสับสนกับร้านขายยาที่ขายกัญชา

คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าปรึกษากับแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยและกัญชา มีคลินิกที่รัฐบาลอนุมัติให้ทำเช่นนี้ ซึ่งเราได้จัดเตรียมรายการสั้น ๆ ไว้ด้านล่างนี้

 • ขั้นตอนที่ 2: แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ

ในระหว่างการปรึกษาหารือ แนะนำให้พูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือ ต้องให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณแก่แพทย์ ซึ่งรวมถึงการนำเอกสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องให้แพทย์ได้ใช้ในการพิจารณาด้วย ให้รายละเอียดยาปัจจุบันและยาที่ผ่านมา พร้อมทั้งอธิบายอาการและอาการเฉพาะที่กำลังเป็นอยู่

 • ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสภาวะทางการแพทย์

แพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เพื่อประเมินอาการของคุณ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือในบางกรณี กัญชาทางการแพทย์อาจได้รับการแนะนำเป็นทางเลือกหลังจากพบว่าการรักษาแบบดั้งเดิมไม่ได้ผลเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับกัญชาที่เป็นยา – การตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

 • ขั้นตอนที่ 4: การออกใบสั่งยา

คุณจะได้รับใบสั่งยาหากแพทย์พิจารณาแล้วว่ากัญชาทางการแพทย์เป็นวิธีการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ คุณจะต้องส่งเอกสารประจำตัว (หนังสือเดินทางหากคุณเป็นชาวต่างชาติ)

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยาตามคำแนะนำและไปตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อติดตามผลการรักษาต่อไป

จะรับใบสั่งยากัญชาได้ที่ไหน

ในประเทศไทย เครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ได้

กรุงเทพฯ

สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองหลวงของไทย เรามีคู่มือที่ครอบคลุมซึ่งมีรายชื่อคลินิกกัญชาทางการแพทย์ชั้นนำในกรุงเทพฯ

นอกเหนือจากกรุงเทพฯ แล้ว เมืองใหญ่อื่น ๆ ของไทยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบำบัดกัญชาอีกด้วย ด้านล่างนี้คือรายชื่อโรงพยาบาลที่คัดสรรในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

ภูเก็ต

โรงพยาบาลฉลอง

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลป่าตอง

เชียงใหม่

โรงพยาบาลสันป่าตอง

โรงพยาบาลประสาทวิทยาเชียงใหม่

โรงพยาบาลนครพิงค์

พัทยา

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลบางละมุงพัทยา

โรงพยาบาลพนัสนิคม

สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลชัยบุรี

โรงพยาบาลท่าช้าง

นครราชสีมา

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทโธ

โรงพยาบาลเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุรนารี

อุดรธานี

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย สาขาสาธารณสุขอำเภอ 8 อุดรธานี

โรงพยาบาลกุมภวาปี

เงื่อนไขที่สามารถใช้กัญชาทางการแพทย์ได้

ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงเงื่อนไขหลายประการสำหรับการบำบัดกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึง:

 • อาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด โรคลมชักที่ดื้อต่อการรักษา อาการปวดระบบประสาทส่วนกลาง กล้ามเนื้อกระตุกเนื่องจากเส้นประสาทเสื่อม อาการเบื่ออาหารในผู้ป่วยโรคเอดส์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตในการดูแลแบบประคับประคอง
 • อาการอื่น ๆ เช่น โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรควิตกกังวลทั่วไป (GAD), โรคปลายประสาทอักเสบ และมะเร็งระยะสุดท้าย ก็ถือเป็นตัวเลือกที่มีศักยภาพสำหรับการรักษาเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กัญชาทางการแพทย์สำหรับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
 • นอกจากนี้ ภาวะต่างๆ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งบริเวณอะไมโอโทรฟิค (ALS), ออทิสติก, โรคโครห์น, โรคผิวหนังผิดปกติ, โรคต้อหิน, เอชไอวี/เอดส์, โรคฮันติงตัน, โรคลำไส้อักเสบ, โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง, ความผิดปกติของการใช้ฝิ่น, โรคความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD), เคียวเซลล์ โรคโลหิตจางและโรค Tourette Syndrome อาจเข้าข่ายในการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ได้

สิ่งสำคัญคือ ต้องจำไว้ว่าการมีเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับกัญชาทางการแพทย์โดยอัตโนมัติ แพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์กัญชาประเภทใดที่สามารถสั่งได้

ในประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีจำหน่ายตามใบสั่งแพทย์ ได้แก่ น้ำมันกัญชา GPO, น้ำมัน CBD และทิงเจอร์ เหล่านี้มักเป็นตัวเลือกแรกที่พิจารณาสำหรับการใช้งานทางการแพทย์ เนื่องจากมีปริมาณยาที่ได้มาตรฐานและง่ายต่อการบริหาร

แม้ว่าดอกกัญชาและอาหารผสมกัญชาจะมีจำหน่าย แต่ใบสั่งยาจะไม่เหมือนกัน และไม่ใช่ทุกคลินิกจะมีจำหน่าย การมุ่งเน้นในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่สารสกัด ซึ่งง่ายต่อการให้ยาและใช้ในลักษณะที่ควบคุมได้

ที่สำคัญผลิตภัณฑ์กัญชาทั้งหมดที่กำหนดในประเทศไทยได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงมั่นใจในความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์

ความสำคัญในการปรึกษาแพทย์

การปรึกษาหารือกับแพทย์เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการใช้กัญชาทางการแพทย์

การศึกษาจำนวนมากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลทางการแพทย์เมื่อใช้กัญชา ตัวอย่างเช่น การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Psychiatry เน้นย้ำถึงบทบาทของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะสุขภาพจิต

แพทย์สามารถช่วยได้ในเรื่อง:

 • แผนการรักษาเฉพาะบุคคล : แพทย์สามารถประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและจะพิจารณาว่ากัญชาทางการแพทย์มีความเหมาะสมหรือไม่ พร้อมทั้งมีการพัฒนาแผนการรักษาส่วนบุคคลตามความต้องการเฉพาะของผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • การจัดการผลข้างเคียงและการปฏิกิริยาโต้ตอบ : ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์จะมีการแจ้งผู้ป่วยเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นของกัญชาและการปฏิกิริยาโต้ตอบของกัญชากับยาอื่น ๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์และรับรองความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • การติดตามและปรับขนาดยา : แพทย์มีบทบาทสำคัญในการติดตามผลกระทบของกัญชาทางการแพทย์และปรับขนาดยาตามความจำเป็น การประเมินอย่างต่อเนื่องนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุผลการรักษาที่ดีที่สุด
 • การปฏิบัติตามกฎระเบียบทางกฎหมาย : ในหลายประเทศ ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ในการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและการใช้งานอย่างรับผิดชอบได้
 • ให้ความรู้ได้ : แพทย์สามารถให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงวิธีการให้ยา และความสำคัญของการปฏิบัติตามปริมาณที่กำหนดได้

การจัดการผลข้างเคียงของกัญชา

แม้ว่ากัญชาทางการแพทย์จะมีประโยชน์ในการรักษาโรค แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องทราบผลข้างเคียงของกัญชาด้วย ซึ่งสามารถจัดการได้ภายใต้การดูแลของแพทย์ ดังนี้

 • ผลกระทบทางจิต : กัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่มี THC สูง สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตได้ รวมถึงมีการรับรู้และมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ความบกพร่องทางสติปัญญา : สูญเสียความทรงจำระยะสั้น การประสานงานในร่างกายบกพร่อง และไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ เหล่านี้เป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ปฏิกิริยาทางกายภาพ : ปากแห้ง, อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น และวิงเวียนศีรษะเป็นการตอบสนองทางกายภาพที่พบบ่อยในการใช้กัญชา
 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต : ในบุคคลที่อ่อนไหวต่อสารในกัญชา กัญชาอาจทำให้อาการวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือความผิดปกติด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ ที่รุนแรงขึ้น
 • ปฏิกิริยาระหว่างยา : กัญชาสามารถเกิดปฏิกิริยากับยาหลายชนิด ส่งผลให้ผลของยาเปลี่ยนไป นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ทานยาสำหรับอาการเรื้อรัง

กฎระเบียบเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย

ประเทศไทยสามารถพัฒนากรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมสำหรับกัญชาทางการแพทย์ได้ โดยผสมผสานแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในแคนาดา ออสเตรเลีย ยุโรป และบางส่วนของสหรัฐอเมริกา องค์ประกอบสำคัญของแบบจำลองดังกล่าวอาจรวมถึง:

 1. การออกใบอนุญาตและกฎระเบียบ : การสร้างระบบการออกใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เพาะปลูก ผู้ผลิต และผู้ค้าปลีกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
 2. การลงทะเบียนผู้ป่วยและการสั่งยา : การใช้ระบบทะเบียนผู้ป่วยที่แต่ละบุคคลจะได้รับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าถึงจะถูกจำกัดไว้เฉพาะผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เท่านั้น
 3. การกำหนดมาตรฐานและการทดสอบผลิตภัณฑ์ : บังคับให้มีการทดสอบอย่างเข้มงวด เพื่อประสิทธิภาพและความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ รับประกันความสม่ำเสมอและความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ขั้นตอนนี้มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อรักษาความไว้วางใจในระบบกัญชาทางการแพทย์
 4. โครงการริเริ่มด้านการศึกษาและการวิจัย : ต่อยอดจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศไทยและการศึกษาเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในการรักษาโรค
 5. การเข้าถึงและการจ่ายยาที่มีการควบคุม : การสร้างจุดเข้าถึงที่มีการควบคุมซึ่งสามารถกรอกใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ได้ภายใต้การดูแลอย่างมืออาชีพ มาตรการนี้จะช่วยควบคุมการจำหน่ายและรับประกันว่าผู้ป่วยที่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้
 6. การท่องเที่ยวและกัญชาทางการแพทย์ : สำรวจทางเลือกในการบูรณาการกัญชาทางการแพทย์ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากกัญชาถูกปลดลดทอนความรุนแรงลงแล้ว ประเทศไทยจึงมีนักท่องเที่ยวที่มองหากัญชาเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ กฎระเบียบที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปได้พร้อมทั้งป้องกันการใช้ในทางที่ผิดได้อีกด้วย

กฎหมายกัญชาในปัจจุบัน

ภาพรวมทางกฎหมายสำหรับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อน ในปี พ.ศ. 2567 รัฐบาลไทยซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญในการควบคุมการใช้กัญชา โดยเน้นไปที่การใช้งานทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากแนวทางเสรีนิยมมากขึ้นของรัฐบาลชุดก่อน ซึ่งลดทอนความเป็นอาชญากรรมของกัญชาและอนุญาตให้ใช้อย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ กัญชาสำหรับการใช้ทางยานั้นถูกกฎหมายในราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี 2561 และจะเป็นเช่นนั้นในอนาคตอย่างแน่นอน

กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอร่างกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อรื้อฟื้นบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับการครอบครองและการใช้กัญชาเพื่อความบันเทิง การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแก้ไขการใช้กัญชาในวงกว้างและควบคุมอุตสาหกรรมกัญชาที่กำลังเติบโต เพื่อให้มั่นใจว่าจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว

แม้จะมีความพยายามด้านกฎระเบียบเหล่านี้ แต่รัฐบาลไม่ได้ ระบุ ว่าจะกลับไปสู่การห้ามโดยสมบูรณ์ ดูเหมือนว่าประเทศไทยจะนำกฎระเบียบที่มีความรับผิดชอบมาใช้แทน โดยเน้นไปที่การใช้ทางการแพทย์และการบำบัดมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ

ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องได้รับใบอนุญาตแล้ว และอุตสาหกรรมปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจง อาจมีข้อกำหนดสำหรับการบริโภคแบบเสรีนิยมมากขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว แม้ว่าจะยังคงเป็นการเก็งกำไรก็ตาม

บทสรุป

การได้รับใบสั่งยากัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยต้องได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ในคลินิกเฉพาะทางและหารือเกี่ยวกับอาการก่อน แพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับกัญชา เพื่อใช้เป็นยาหรือไม่ ซึ่งรวมถึงน้ำมันกัญชาที่ได้รับการรับรองจาก GPO, น้ำมัน CBD และสารสกัด หากคุณมีคุณสมบัติเหมาะสม สิ่งสำคัญคือ ต้องพูดคุยกับแพทย์เป็นประจำ เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิผลของแผนการรักษา

ในขณะที่ประเทศนำทางเรื่องกัญชาอย่างถูกกฎหมาย สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คือ กัญชาทางการแพทย์ยังคงอยู่ต่อไป กฎเกณฑ์จะมีการกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการรับและผู้ที่สามารถรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงทรัพยากรอันมีค่านี้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย