รายชื่อโรงพยาบาลในไทยที่ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ พร้อมช่องทางการติดต่อ

Admin
Written by Review Weed Cannabis & Health Enthusiast
Updated: 2024-01-16
รายชื่อโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ใช้น้ำมันกัญชา เพื่อการรักษาทางการแพทย์

Table of Contents

ในปัจจุบัน เรื่องของการใช้น้ำมันกัญชาเพื่อการแพทย์ได้รับความสนใจอย่างมากและในวงกว้าง โดยในประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตในการผลิตและใช้น้ำมันกัญชา รวมถึงยังมีแพทย์ที่ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์มาแล้ว เพื่อการรักษาผู้ป่วยบางรายกับบางโรค การทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านนี้ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหาแนวทางในการรักษาแผนทางเลือกที่มาธรรมชาติ 

ในบทความนี้เราได้รวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่มีน้ำมันกัญชาทางการแพทย์คอยให้บริการ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลจำนวน 14 แห่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของรัฐก่อน ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง และคลินิกเอกชนอีก 6 แห่ง เป็นการจัดหาน้ำมันกัญชามาไว้บริการเอง รวมถึงนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาทางแพทย์ที่ให้การรักษาด้วยตัวท่านเองอย่าง นพ.วัสสะ วัชรากร โรงพยาบาลยันฮี และหมอพื้นบ้านอย่าง อาจารย์เดชา ศิริภัทร หรือที่รู้จักกันดีกับสูตรน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) เป็นต้น ซึ่งจะมีท่านไหนอีกบ้าง ไปติดตามกัน

รายชื่อโรงพยาบาลที่รักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์

สำหรับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์สำหรับในโรงพยาบาลรัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐบาลได้สวัสดิการรับน้ำมันกัญชาฟรีจากรัฐบาล ขณะที่โรงพยาบาลอกชนจะมีราคาแพงกว่าเล็กน้อย เนื่องจากจำเป็นต้องซื้อน้ำมันกัญชาเอง โดยมีราคาเฉลี่ยที่ 1,300 – 3,000 บาท และมีเพียงโรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้สามารถใช้น้ำมันกัญชาที่มีความเข้มข้นของระดับ THC ที่สูงกว่า 0.2% ได้ โดยน้ำมันกัญชาที่ใช้มีทั้งน้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร และน้ำมันกัญชา GPO ซึ่งรายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการการรักษาด้วยน้ำมันกัญชาทางการแพทย์เหล่านี้ มีดังนี้

โรงพยาบาลรัฐบาล

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใช้น้ำมันกัญชา เพื่อการแพทย์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาลที่ใช้น้ำมันกัญชาในการรักษา ซึ่งต้องเข้าพบแพทย์ก่อน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

โรงพยาบาลลำปาง

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

โรงพยาบาลสระบุรี

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลระยอง

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย และ คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 • ที่อยู่: 138 ถนนสุขุมวิท ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000
 • โทร.: +66 038 611 104
 •  วัน เวลาเปิด-ปิด: คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย เปิดวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 13:00 – 16:00 น. และคลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน เปิดทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13:00 – 16:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: GPO THC 5 ml (0.5 mg/drop)

โรงพยาบาลขอนแก่น

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย, คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน และ คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 • ที่อยู่: 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
 • โทร.: คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และ คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน โทร. +66 43 232 555 ต่อ 3787, คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน โทร. +66 43 009 9009 ต่อ 4509
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และ คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน เปิดทุกวันอังคาร เวลา 08:30 – 12:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: GPO THC 5 ml (0.5 mg/drop)

โรงพยาบาลอุดรธานี

โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และ คลินิกกัญชาตำรับการแพทย์แผนไทย
 •  ที่อยู่: 122 ถ.สรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
 • โทร.: +66 45 319 200 ต่อ 1118, +66 66 072 6631 และ +66 89 628 9230
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดทุกวันอังคาร และ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันพุธ เวลา 09:00 – 15:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (THC), น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (CBD), น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (THC:CBD) และ น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (THC),

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย คลินิกน้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน และ คลินิกกัญชาแพทย์แผนปัจจุบัน
 • ที่อยู่: 56 หมู่ 2 มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทร.: +66 77 915 600 ต่อ 7249
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: ทุกวันศุกร์ เวลา 08:30 – 12:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: GPO THC 5 ml (0.5 mg/drop)

โรงพยาบาลหาดใหญ่ สงขลา

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
 • ที่อยู่: 182 รัฐการ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
 •  โทร.: +66 74 273 240 และ +66 64 810 6799
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: ทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08:00 – 15:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: GPO THC:CBD (1:1) 5ml., GPO THC 5 ml (0.5 mg/drop), น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (THC) และ น้ำมันกัญชาอภัยภูเบศร หยอดใต้ลิ้น 5 ml (THC),

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลเอกชน

โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

Bloom up by BNH (BNH Hospital)

 • ติดต่อ: คลินิกกัญชาทางการแพทย์
 • ที่อยู่: 9/1 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • โทร.: +66 2 022 0700
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: วันจันทร์และพุธ เวลา 08:00 – 14:30 น., วันศุกร์ เวลา 13;00 – 15:00 และวันอาทิตย์ เวลา 10:00 – 12:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: GPO CBD 10 ml (CBD 100 mg/ml), GPO THC 5 ml (0.5 mg/drop) และ GPO THC:CBD (1:1) 5ml.

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

คลินิกกัญชา เอกชน

คลินิกกัญชา มหาวิทยาลัยรังสิต

 • ติดต่อ: สหคลินิกการแพทย์แผนตะวันออกไทย-จีน บริเวณชั้น 1 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (อาคาร 12)
 • ที่อยู่: 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 • โทร.: +66 2 791 6000 ต่อ 4406, 4407 หรือ +66 89 770 5862
 • วัน เวลาเปิด-ปิด: ทุกวันอังคาร เวลา 09:00 – 15:00 น.
 • น้ำมันกัญชาที่ใช้: สูตรโรงพยาบาลอาจารยืฟั่น อาจาโร และน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา เป็นต้น

Fresh Medic กัญชาทางการแพทย์ พัทยา-จอมเทียน

สวัสดีคลินิกเวชกรรม กรุงเทพ

เวชรักษ์ คลินิกการแพทย์แผนไทย

พาว เมด (POW MED) คลินิกกัญชาทางการแพทย์

Herbidus Medical Center

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกัญชาทางการแพทย์

หมอเดชา ศิริภัทร

อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิขวัญข้าว รักในการศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร นอกจากเรื่องของข้าวแล้ว อาจารย์เดชายังมีความสนใจในการค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชาเพื่อทางการแพทย์อีกด้วย จนสามารถผลิตสารสกัดน้ำมันกัญชา เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จนทำให้สารสกัดน้ำมันกัญชาดังกล่าว ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่

น้ำมันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ป่วยที่กำลังมองหาการรักษาทางเลือกแบบธรรมชาติ จากงานวิจัยหลังใช้น้ำมันกัญชา (สูตรหมอเดชา) แล้วพบว่าผู้ป่วยมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นจาก 67% เป็น 81% ไม่พบรายงานอาการที่มาพึงประสงค์แต่อย่างใด

ด้วยประสบการณ์ในด้านการแพทย์พื้นบ้านมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ส่งผลให้อาจารย์เดชาได้รับการรับรองให้เป็น ‘หมอพื้นบ้าน’ จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นพ.วัสสะ วัชรากร โรงพยาบาลยันฮี

นพ.วัสสะ วัชรากร หัวหน้าศูนย์แพทย์ทางเลือก, Anti-Aging และผู้เชี่ยวชาญการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) ขานรับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของน้ำมันกัญชา

ทางโรงพยาบาลยันฮีได้มีการจัดตั้งศูนย์กัญชารักษาโรค เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์กัญชาทั้งที่ใช้ภายใน อาทิ น้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น, ยากัญซึม, ยานิทรา, ยาราตรี ฯลฯ และใช้ภายนอกอย่างน้ำมันนวดยันฮี นำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งนี้ หากผู้ป่วยรายใดต้องการรับน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น ต้องเข้าพบแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยก่อน

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง พาวเมด คลินิก ซึ่งเป็นคลินิกแพทย์แผนปัจจุบันที่นำเอาสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์และสมุนไพรแบบองค์รวม

ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ทางพาวเมด คลินิกใช้จะมี 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มของสารสกัดจากกัญชาที่ช้าภายใน และ กลุ่มผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อความผ่อนคลายหรือใช้ภายนอก

วัตถุประสงค์สำคัญในการก่อตั้งคลินิกกัญชาเอกชน ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านกัญชามักจะสังกัดอยู่ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่หลาย ๆ คนอาจเข้าถึงได้ยาก

นายแพทย์สิทธิผล ชินพงศ์

นายแพทย์สิทธิผล ชินพงศ์ แพทย์ประจำ Herbidus Medical Center และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทั่วไป ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ

คลินิก Herbidus Medical Center ก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อของนายแพทย์สิทธิผลที่ว่า การรักษาทางการแพทย์ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันพียงอย่างเดียว พร้อมกับเทรนด์สุขภาพที่เน้นการป้องกันการเป็นโรคและโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล รวมไปถึงฮอร์โมนและสารประกอบสำคัญต่าง ๆ ในร่างกาย ร่วมกับการนำพืช Botanicals มาผลิตเป็นยา Nutrition medical and Plant based medicine

นอกจากนี้ นายแพทย์สิทธิผลยังมองว่า ปัจจุบันผู้ป่วยได้รับสารเคมีจากยามากเกินไป จึงได้นำกัญชามาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาแบบธรรมชาติแทน อีกทั้งยังมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทั่วโลกที่ยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วย 

บทสรุป

บทความรายชื่อโรงพยาบาลในไทยที่ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์นี้นับเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจต่อการใช้กัญชาเพื่อเป็นทางเลือกการรักษาโรคต่าง ๆ รายชื่อโรงพยาบาลเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ต้องการใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลช่องทางการติดต่อที่สะดวกสบาย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้อย่างง่ายดายและสะดวก ใครที่ใกล้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกไหน สามารถโทรสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ จากข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งหมดที่เราได้นำมาแนะนำกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางที่ทำให้เข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการบริการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว